Home > Pascal > Pascal căn bản > Lệnh Goto trong Pascal
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây là lệnh dùng để nhảy đến một vị trí nào đó trong đoạn code của phạm vi hiện tại.

Nói đến goto thì hầu như ai cũng khiếp sợ, bởi rất khó để quản lý và bảo trì. Bạn cứ tưởng tượng 1 file có vài ngìn dòng, lệnh goto sẽ nhảy lung tung trong đó thì sẽ gây ra khó khăn cho việc theo dõi và làm việc teamwork.

1. Lệnh Goto trong Pascal dùng lam gì?

Lệnh goto trong Pascal cung cấp một bước nhảy vô điều kiện từ vị trí đặt lệnh goto đến một vị trí được đánh dấu là nhãn trong cùng một phạm vi chương trình.

LƯU Ý: Như đã nói, việc sử dụng câu lệnh goto không được khuyến khích trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào vì nó khó theo dõi luồng điều khiển của chương trình, khiến chương trình khó hiểu và khó sửa đổi. Bất kỳ chương trình nào sử dụng goto đều có thể được viết lại để nó không cần goto.

Cú pháp lệnh Goto như sau:

goto label;
  ...
  ...
label: statement;

Trong đó label được gọi là nhãn, là một con số bất kì, phải là số nguyên dương.

Lưu ý:

 • Bạn có thể đặt nhiều label trong một chương trình và mỗi label phải có tên khác nhau, không được trùng.
 • Bạn phải khai báo label ở đầu chương trình, nếu không sẽ bị báo lỗi label chưa được định nghĩa.

Xem sơ đồ sau đây để hiểu hơn về lệnh goto trong pascal.

cpp goto statement jpg

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương a, sau đó xuất thông báo nếu a < 100 thì in dòng 'xin chào các bạn', ngược lại thì in dòng "giá trị của a là: số" và dòng 'xin chào các bạn'.

program GotoPascalFreetuts;
label 1; 
var
  a: integer;
begin
  a := 102;

  if (a < 100) then goto 1;

  writeln('Gia tri cua a la: ', a);

  1: 
  writeln('Xin chao cac ban');
	
  readln;
end.

Nếu bạn nhập giá trị của a bé hơn 100 thì lệnh if sẽ được kích hoạt, lúc này lệnh goto sẽ nhảy xuống label số 1 nên dòng code writeln('Gia tri cua a la: ', a); không được biên dịch.

2. Dùng lệnh goto để tạo vòng lặp

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh goto để tạo ra một vòng lặp, đương nhiên việc này là không khuyến khích.

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

program exGoto;
label 1; 
var
  a : integer;

begin
  a := 10;
  (* khai bao nhan so 1 *)
  1: 
  repeat
   if( a = 15) then
   
   begin
     (* tang gia tri cua a len 1 
			va nhay den nhan so 1 de tao buoc lap*)
     a := a + 1;
     goto 1;
   end;
   
   writeln('Gia tri cua a la: ', a);
   a:= a +1;
  until a = 20;
end.

Bạn thấy đó, rõ ràng đây là một đoạn code rất khó theo dõi. Lập trình viên phải mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra được đây là một cấu trúc lặp, điều này khác với việc sử dụng vòng lặp for, while hoặc repeat.

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng lệnh label trong Pascal. Đây là một lệnh khá phức tạp và không khuyến khích sử dụng.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP