Home > Học Pascal > Pascal căn bản

Pascal căn bản

hoc pascal gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Pascal căn bản nằm trong chuyên mục Pascal, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Mở đầu
Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí
Viết chương trình Hello World với Pascal
Cấu trúc chương trình Pascal
Căn bản
Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal
Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal
Hằng (const) trong Pascal
Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal
Toán tử trong Pascal
Các lệnh OUTPUT trong Pascal
Lệnh read và readln trong Pascal
Khối lệnh begin .. end trong Pascal
Lệnh rẻ nhánh
Lệnh If .. Then trong Pascal
Lệnh CASE trong Pascal
Vòng lặp
Vòng lặp For .. Do trong Pascal
Vòng lặp while trong Pascal
Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal
Lệnh Break trong Pascal
Lệnh Continue trong Pascal
Lệnh Goto trong Pascal
Nâng cao
Tạo function trong Pascal

Trong series học pascal căn bản này mình chủ yếu trình bày những kiến thức nền tảng trong kỹ thuât lập trình Pascal. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước từ cài đặt phần mềm, cách biên dịch và viết một chươngt rình Hello World bằng Pascal.

Vì muốn các bạn thực hành nhiều hơn nữa nên cuối mỗi chương mình sẽ có một phần bài tập. Đây sẽ là những bài căn bản để các bạn rèn luyện kỹ năng lập trình pascal. Bạn cần phải làm bài tập nghiêm túc thì mới đạt được kết quả tốt.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP