MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến là một định danh được trỏ trực tiếp tới ô nhớ dữ liệu trên máy tính. Như các bạn biết, các ô nhớ trên máy tính ta không thể biết được tên của nó là gì, vì vậy trong Pascal đưa ra khái niệm biến để giúp lập trình viên dê dàng thao tác với các ô nhớ đó hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ ngôi nhà của bạn nằm ở trong thành phố sẽ rất khó tìm, thậm chí là không thể tìm thấy nếu không có số nhà. Trường hợp này ta gọi số nhà là biến và nó trỏ tới chính xác ngôi nhà đó.

I. Khai báo biến trong Pascal

Như ở trong bài tìm hiểu cấu trúc chương trình Pascal, ta có một khu vực khai báo biến đó là nằm giữa từ khóa PROGRAM và BEGIN. 

PROGRAM ProgramName;
VAR
 IdentifierList1 : DataType1;
 IdentifierList2 : DataType2;
 IdentifierList3 : DataType3;
 ...
BEGIN

END.

Như vậy, để khai báo biến a sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ten_bien : kieu_du_lieu

Ví dụ: Khai báo biến name với kiểu dữ liệu là char.

name : char

Chúng ta có 4 kiểu dữ liệu sư dụng phổ biến nhất, đó là:

 • integer: là kiểu số nguyên trong phạm vi 32768 tới 32767.
 • real: là kiểu số thực nằm trong phạm vi 3.4x10^-38 to 3.4x10^38
 • char: chứa các kí tự à được bao quanh bởi dấu nháy đơn.
 • boolean: kiểu nhị phân và nó có hai giá trị true hoặc false.

Đúng chuẩn của Turbo Pascal thì chúng ta không có kiểu chuỗi string, nó có ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại như C/C++. Tuy nhiên qua Free Pascal thì bạn có thể định nghĩa kiểu chuỗi string.

Sau đây là một ví dụ về cách khai báo biến trong Pascal.

program SayHello;

var
yourname : string;

begin
  writeln('Nhap ten cua ban: ');
  readln(yourname);
  
  writeln('Ten cua ban la: ', yourname);
  readln;
end.

Chương trình pascal này sẽ hỏi tên của bạn, bạn nhập tên thì nó sẽ thông báo tên mà bạn vừa nhập.

II. Gán giá trị cho biến trong Pascal

Trong quá trình xây dựng chương trình chắc chắn bạn sẽ phải gán giá trị cho biến, lúc này hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

var_name := value

Toán tử := ta gọi là toán tử gán, dùng để gán một giá trị cho một biến.

Ví dụ
program SayHello;

var
	yourname : string;
	yourblog : string;
	
begin
  
  yourname := 'Nguyen Van Cuong';
  yourblog := 'freetuts.net';
  
end.

Nếu bạn khai báo nhiều biến cùng kiểu dữ liệu thì có thể sử dụng cách khai báo nhanh như sau:

program SayHello;

var
	yourname, yourblog : string;
	
begin
  
  yourname := 'Nguyen Van Cuong';
  yourblog := 'freetuts.net';
end.

III. Các kiểu dữ liệu thường dùng trong Pascal

Pascal chỉ là ngôn ngữ dùng để học lập trình, giúp người mới dễ tiếp cận, vì vậy chúng ta chỉ nên sử dụng một vài kiểu dữ liệu đơn giản và thông dụng.

Như ở phần một mình đã nói, chúng ta có 4 kiểu dữ liệu thông dụng như sau:

 • Kiểu số nguyên (integer): là kiểu dữ liệu dùng cho các số chẵn, có thể là số âm hoặc số dương. Ví dụ cần lưu trữ tuổi của ai đó thì bạn sử dụng kiểu này.
 • Kiểu nhị phân (boolean): là kiểu chỉ có hai giá trị TRUE hoặc FALSE. Ví dụ cần lưu trữ thông số giới tính nam hoặc nữ thì bạn có thể sử dụng kiểu này, TRUE => NAM và FALSE => NỮ.
 • Kiểu số thực (real): là kiểu số có dấu phẩy động. Ví dụ cần lưu điểm trung bình thì nên dùng kiểu này.
 • Kiểu ký tự (char): là các kí tự được bao quanh bởi dấu nháy đơn. Ví dụ cần lưu trữ chuỗi ký tự ngắn thì dùng kiểu này.
 • Kiểu chuỗi (string): xuất hiện ở Free Pascal, là một chuỗi dài hơn kiểu char. Ví dụ cần lưu tên thì nên dùng kiểu này.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn cách dùng của các loại biến trên.

program SayHello;

var
	yourname : string;
	yourage : integer;
	
begin
  writeln('Nhap ten cua ban: ');
  readln(yourname);
  
  writeln('Nhap tuoi cua ban: ');
  readln(yourage);
  
  writeln('Ten cua ban la: ', yourname);
  writeln;
  writeln('Tuoi cua ban la: ', yourage);
  
  readln;
end.

Chạy chương trình ta sẽ có kết quả như sau:

bien va kieu du lieu PNG

Trên là cách sử dụng khai báo biến và các kiểu dữ liệu thường gặp trong Pascal. Đây là kiến thức nền tảng nên bạn phải hiểu thì mới học được những bài tiếp theo. Hãy luôn nhớ rằng tùy vào ý nghĩa của từng kiểu dữ liệu mà có cách sử dụng khác nhau, bạn không thể sử dụng kiểu integer để lưu trữ tên được.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Continue trong Pascal

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh…

Toán tử trong Pascal

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng…

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal,…

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top