MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal, đây là từ khóa dùng để khai báo một kiểu dữ liệu. Ví dụ bạn muốn tạo một kiểu dữ liệu  s thay thế cho string vì nó quá dài thì có thể sử dụng type. Hoặc bạn cũng có thể tự tạo kiểu dữ liệu với cấu trúc riêng. Chi tiết xin mời xem nội dung dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo kiểu dữ liệu mới trong Pascal

Khác với các ngôn ngữ cấp cao khác. một biến trong Pascal phải được khai báo ở đầu chương trình trước khi sử dụng, vì vậy khi bạn muốn tạo một kiểu dữ liệu mới thì cũng phải đặt nó ở phía trên cùng của chương trình. Xem cú pháp dưới đây:

program TypeInPascal;

const
	...
type
	type_name : value;

var
	...
begin
	...
end.

Chúng ta nên đặt vị trí theo quy tắc này, nó sẽ giúp chương trình của bạn trong sáng hơn.

Ví dụ: Tạo kiểu dữ liệu s thuộc kiểu string.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

program TypeInPascal;

type
	s : string;

var
	name : s;

begin
	// ...
end.

Ví dụ: Tạo kiểu dữ liệu gồm tháng trong năm.

type
  months = (January, February, March, April, May, 
   June, July, August, September, October, November, December);

Vì bạn chưa học qua các kiểu dữ liệu phức tạp nên trong bài này mình chỉ nói về cách khai báo và thực hành đơn giản.

II. Ví dụ với Type Variable trong Pascal

Ví dụ 1: Hãy khai báo một kiểu dữ liệu gồm các món ăn.

program TypeInPascal;
type
	beverage = (coffee, tea, milk, water, coke, limejuice);

var
	drink:beverage;

begin
  writeln('Ban thich uong gi?');
  drink := limejuice;
  
  writeln('Toi thich uong ', drink);
  readln;
end.

Chạy chương trình này bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Ban thich uong gi?
Toi thich uong limejuice

III. Tạo dãy các giá trị cho biến trong Pascal

Có một điều rất đặc biệt ở Pascal, đó là bạn có thể tạo một biến với giá trị  bị giới hạn trong một khoảng nào đó. Điều kiện là dãy phải có quy luật tăng dần theo bảng mã ASCII.

Ví dụ:

 • Dãy số từ 1 đến 9: 1 ... 9
 • Dãy số từ 1 đến 100: 1 ... 100
 • Dãy ký tự từ a đến z: 'a' ... 'z'
Ví dụ
var
  marks: 1 ... 100;
  grade: 'A' ... 'E';
  age: 1 ... 25;

Nếu giá trị truyền vào cho biến nằm ngoài dãy đó thì sẽ bị báo lỗi. Hãy nhập thông tin sai ở ví dụ dưới đây để xem kết quả.

program TypeInPascal;

var
	marks: 1 .. 100;
	grade: 'A' .. 'E';

begin
  writeln( 'Nhap con so tu (1 - 100): ');
  readln(marks);
  
  writeln( 'Nhap ky tu tu (A - E): ');
  readln(grade);
  
  writeln('So: ' , marks, ' Ky tu: ', grade);
  
  readln;
end.

Trên là cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal để định nghĩa kiểu dữ liệu mới. Chức năng này rất hay vì nó giúp lập trình viên tự chủ hơn trong việc khai báo.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Continue trong Pascal

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh…

Toán tử trong Pascal

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng…

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top