MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm khác biệt là bạn phải gán giá trị ngay lúc khai báo, và không thể thay đổi được. Bởi vậy hằng số chỉ được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đó là một biến không thể thay đổi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

I. Khai báo hằng số trong Pascal

Nếu khai báo biến phải dùng từ khóa VAR thì khai báo hằng bạn sẽ dùng từ khóa CONST. Xem cú pháp sau:

program HangSoPascal;

const
	const_name = value;
	
begin
  
end.

Trong một chương trình có thể định nghĩa nhiều hằng số, lúc này bạn chỉ cần sử dụng cú pháp trên để khai báo nhiều lần.

program HangSoPascal;

const
	const_name1 = value1;
	const_name2 = value2;
	const_name3 = value3;
	
begin
  
end.

Ví dụ: Tạo một hằng số PI và giá trị của nó 3.14.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

program HangSoPascal;

const
	PI = 4.14;
	
begin
  
end.

II. Vài cách gán giá trị khác nhau cho hằng số

Giá trị của hằng số có thể là một số tự nhiên, số thực, chuỗi, con trỏ, thậm chí là kiểu Set. Dưới đây là các ví dụ thể hiện cho các trường hợp này.

program HangSoPascal;

const
	PI = 4.14;
	valid_age = 21;
	P = NIL;
	character = '+';
	domain = 'freetuts.net';

begin
  
end.

Việc sử dụng hằng số cũng như một biến thông thường. Xem ví dụ chương trình tính diện tích hình tròn sau:

program HangSoPascal;

const
	PI = 4.14;
var
	R, S : real;
begin
  writeln('Nhap ban kinh hinh tron');
  read(R);
  
  S := R * PI;
  
  writeln('Dien tich la: ', S);
  readln;
  readln;
end.

Lưu ý: Vị trí giữa constvar có thể thay thế đảo cho nhau, không quan trọng cái nào trước và cái nào sau.

Như vậy là chúng ta đã học xong khái niệm về hằng số trong Pascal, và cách sử dụng hằng số khi xây dựng chương trình Pascal. Chúc các bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Continue trong Pascal

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh…

Toán tử trong Pascal

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng…

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal,…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top