Các lệnh OUTPUT trong Pascal

TUYỂN ĐỐI TÁC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Với mong muốn phát triể freetuts mạnh hơn nên mình tuyển đối tác. Xem tại đây!

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh writeln. Đây là lệnh thuộc nhóm lệnh OUTPUT, nghĩa là nó sẽ in dữ liệu ra ngoài màn hình console.

Vậy, trong bài này chúng ta sẽ phân tích sự khác nhau giữa hai lệnh, đó là lệnh write và writeln.

I. Lệnh write trong Pascal

Lệnh write dùng để in thông tin dữ liệu ra màn hình console. Cú pháp như sau:

write('gia tri muon in');

Bạn cũng có thể in một biến thay vì một chuỗi như trên.

write(ten_bien);

Ngoài ra, nếu muốn in nhiều biến cùng một lúc thì bạn phải truyền nhiều tham số và chúng được cách nhau bởi dấu phẩy.

write('gia tri 1', bien_1, bien2);

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về công dụng của lệnh write trong Pascal.

program InputInPascal;

var
	domain : string;
	owner : string;

begin
	domain := 'freetuts.net';
	owner := 'Nguyen Van Cuong';
	
	write(domain);
	write(owner);
	
	readln;
end.

Chạy chương trình này bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

write pascal PNG

Giả sử bạn cần in ra màn hình nhưng mỗi kết quả nằm trên một hàng thì sao? Lúc này bạn phải sư dụng lệnh writeln.

II. Lệnh writeln trong Pascal

Lệnh writeln có công dụng giống write, chỉ khác một điều duy nhất đó là write thì không xuốn dòng, còn writeln thì xuống dòng.

Nếu bạn viết lại ví dụ trên thì sẽ nhận được kết quả sau:

program InputInPascal;

var
	domain : string;
	owner : string;

begin
	domain := 'freetuts.net';
	owner := 'Nguyen Van Cuong';
	
	writeln(domain);
	writeln(owner);
	
	readln;
end.

writeln pascal PNG

Lệnh này rất đơn giản nhưng rất hữu ích. Bài tiếp theo mình sẽ nói đến các lệnh INPUT trong Pascal.

Chủ đề Pascal

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

  • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
  • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
  • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY