MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh writeln. Đây là lệnh thuộc nhóm lệnh OUTPUT, nghĩa là nó sẽ in dữ liệu ra ngoài màn hình console.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy, trong bài này chúng ta sẽ phân tích sự khác nhau giữa hai lệnh, đó là lệnh write và writeln.

I. Lệnh write trong Pascal

Lệnh write dùng để in thông tin dữ liệu ra màn hình console. Cú pháp như sau:

write('gia tri muon in');

Bạn cũng có thể in một biến thay vì một chuỗi như trên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

write(ten_bien);

Ngoài ra, nếu muốn in nhiều biến cùng một lúc thì bạn phải truyền nhiều tham số và chúng được cách nhau bởi dấu phẩy.

write('gia tri 1', bien_1, bien2);

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về công dụng của lệnh write trong Pascal.

program InputInPascal;

var
	domain : string;
	owner : string;

begin
	domain := 'freetuts.net';
	owner := 'Nguyen Van Cuong';
	
	write(domain);
	write(owner);
	
	readln;
end.

Chạy chương trình này bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

write pascal PNG

Giả sử bạn cần in ra màn hình nhưng mỗi kết quả nằm trên một hàng thì sao? Lúc này bạn phải sư dụng lệnh writeln.

II. Lệnh writeln trong Pascal

Lệnh writeln có công dụng giống write, chỉ khác một điều duy nhất đó là write thì không xuốn dòng, còn writeln thì xuống dòng.

Nếu bạn viết lại ví dụ trên thì sẽ nhận được kết quả sau:

program InputInPascal;

var
	domain : string;
	owner : string;

begin
	domain := 'freetuts.net';
	owner := 'Nguyen Van Cuong';
	
	writeln(domain);
	writeln(owner);
	
	readln;
end.

writeln pascal PNG

Lệnh này rất đơn giản nhưng rất hữu ích. Bài tiếp theo mình sẽ nói đến các lệnh INPUT trong Pascal.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Continue trong Pascal

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Toán tử trong Pascal

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng…

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal,…

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top