MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong Pascal, đây là vòng lặp cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong lập trình Pascal.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong pascal hiện có va vòng lặp chính, thứ nhất là for, thứ hai là vòng lặp while và cuối cùng là repeat. Mỗi loại có cú pháp khác nhau và tính chất khác nhau. Sau đây ta sẽ nói đến for trước.

1. Vòng lặp For .. do trong Pascal

Vòng lặp for .. do là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn viết một chương trình có tính lặp đi lặp lại với số lần cụ thể. Cú pháp của nó như sau:

for <variable-name> := <initial_value> 
  to <down_to> <final_value> do 
    S;

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • variable-name là tên biến điều khiển vòng lặp
 • initial_value là lần lặp đầu tiên
 • final_value là lần lặp cuối, tổng số lần lặp được tính từ initial_value đến final_value
 • S là những lệnh sẽ được chạy trong vòng lặp. Nếu có nhiều lệnh thì phải đặt trong khối BEGIN ... END

pascal for do loop jpg
HÌnh: internet

Giả sử bạn muốn in ra các số từ 1 đến 5 thì có thể viết theo cách thông thường như sau:

program forLoop;
begin
   writeln('1');
   writeln('2');
   writeln('3');
   writeln('4');
   writeln('5');
end.

Nhưng nếu mình muốn in ra từ 1 đến 1000, thậm chí là 1.000.000 lần thì phải làm sao? Nếu viết thủ công như vậy thì là điều rất khó, mất khá nhiều thời gian.

Áp dụng cấu trúc vòng lặp for thì mình sẽ viết lại bài này như sau:

program forLoop;
var
  a: integer;

begin
  for a := 1 to 5 do
  begin
   writeln('Gia tri cua a la: ', a);
  end;
end.

Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Lặp lần thứ nhất, a bắt đầu từ 1, vì nó nằm trong khoảng từ 1 đến 5 nên khối lệnh bên trong được thực hiện.
 • Bước 2, 3, 4, 5: Tương tự, a sẽ có giá trị lần lượt là 2, 3, 4, 5 và nó nằm trong khoảng 1 - 5 nên vẫn thực hiện.
 • Bước 6: Lúc này a = 6, nằm ngoài phạm vi lặp nên vòng lặp hết thúc.

Kết quả in ra màn hình các số từ 1 đến 5.

Gia tri cua a la: 1
Gia tri cua a la: 2
Gia tri cua a la: 3
Gia tri cua a la: 4
Gia tri cua a la: 5

2. Vòng lặp for .. do lồng nhau

Trong pascal bạn có thể đặt vòng lặp for này nằm trong vòng lặp for khác để tạo ra cấu trúc lồng nhau. Lúc này tổng số lần lặp sẽ là cấp số nhân giữa vòng lặp ngoài (cha) và vòng lặp trong (con).

Ví dụ vòng lặp cha lặp từ 1 đến 5, vòng lặp con lặp từ 1 đến 10 thì tổng số lần lặp là 5 x 10 = 50.

Cấu trúc cú pháp cơ bản như sau:

for a := 1 to 5 do
begin
  for b := 1 to 10 do
  begin
   ...
  end;
end;

Trong đó các số điều khiển vòng lặp có thể thay đổi theo yêu cầu của bài toán bạn cần lập trình.

Ví dụ: Mình cần in ra bảng cửu chương thì có thể viết như sau:

program IfThenPascal;
var 
  a: integer;
  b: integer;
begin
  for a := 2 to 9 do
  begin
    for b := 1 to 9 do
	begin
      writeln(a, ' x ', b, ' = ', (a * b));
	end;
  end;
  readln;
end.

Chạy chương trình này bạn sẽ thu được kết quả như sau:

bang cuu chuong pascal JPG

Trên là kiến thức cơ bản của vòng lặp for trong Pascal. Đây là một vòng lặp rất quan trọng không chỉ ở Pascal mà ở bất kì một ngôn ngữ khác, vì vậy bạn cần phải hiểu ý nghĩa của nó để áp dụng, cũng như sau này sẽ phân biệt với các vòng lặp while và repeat.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Continue trong Pascal

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh…

Toán tử trong Pascal

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng…

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal,…

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top