CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Relative Layout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu RelativeLayout trong Android, đây là một loại layout dùng để chứa nhiều layout con khác. Ngoài ra nó được xem là một điểm tựa để giúp các view con phía trong xác định vị trí của nó so với view cha, hoặc giữa các view con với nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn biết thuộc tính position:relative trong CSS thì RelativeLayout cũng có công dụng tương tự như vậy.

1. Giới thiệu về RelativeLayout

RelativeLayout là một ViewGroup được sử dụng để giúp các view con xác định vị trí của nó so với View cha ( View con căn lề trên với View cha ) hoặc với View con khác ( View con A căn lề trái với View con B ).

Sau đây là minh họa của relative layout trong các ứng dụng Android. Như trong hình này chúng ta có tổng cộng 6 view nằm trong một RelativeLayout.

1 png

Trong Android, RelativeLayout rất hữu ích để thiết kế giao diện người dùng bởi vì có thể loại bỏ các view group lồng nhau và giữ nguyên cấu trúc phân cấp layout, giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Cách định vị View trong RelativeLayout

Như đã thảo luận, trong RelativeLayout, chúng ta cần định vị theo mối liên hệ của các view con so với nhau hoặc so với view cha. Trong trường hợp nếu không định vị view con, thì mặc định tất cả các view con được đặt ở phía trên bên trái của layout.

Sau đây là một số thuộc tính layout hữu ích trong RelativeLayout.

Thuộc tính Mô tả
android:layout_above Đặt cạnh dưới của view này ở trên view ID được chỉ định
android:layout_alignBottom Làm cạnh dưới của view này kết nối với cạnh dưới của view ID được chỉ định .
android:layout_alignLeft Làm cạnh trái của view này kết nối với cạnh trái của view ID được chỉ định .
android:layout_alignParentBottom Nếu true, làm cạnh dưới của view này kết nối với cạnh dưới của view cha.
android:layout_alignParentEnd Nếu true, làm cạnh cuối màn hình của view này kết nối với cạnh cuối màn hình của view cha.
android:layout_alignParentLeft Nếu true, làm cạnh trái của view này kết nối với cạnh trái của view cha.
android:layout_alignParentRight Nếu true, làm cạnh phải của view này kết nối với cạnh phải của view cha.
android:layout_alignParentStart Nếu true, làm cạnh đầu màn hình của view này kết nối với cạnh đầu màn hình của view cha.
android:layout_alignParentTop Nếu true, làm cạnh trên của view này kết nối với cạnh trên của view cha.
android:layout_alignRight Làm cạnh phải của view này kết nối với cạnh phải của view ID được chỉ định .
android:layout_alignStart Làm cạnh đầu màn hình của view này kết nối với cạnh đầu màn hình của view ID được chỉ định .
android:layout_alignTop Làm cạnh trên của view này kết nối với cạnh trên của view ID được chỉ định .
android:layout_below Đặt cạnh trên của view này dưới view ID được chỉ định .
android:layout_centerHorizontal Nếu true, căn chỉnh giữa view con này theo chiều ngang bên trong view cha.
android:layout_centerInParent Nếu true, căn chỉnh giữa view con này theo chiều ngang và dọc bên trong view cha.
android:layout_centerVertical Nếu true, căn chỉnh giữa view con này theo chiều dọc bên trong view cha.
android:layout_toEndOf Đặt cạnh đầu màn hình của view này tới cạnh cuối màn hình của view ID được chỉ định .
android:layout_toLeftOf Đặt cạnh phải của view này tới cạnh trái của view ID được chỉ định .
android:layout_toRightOf Đặt cạnh trái của view này tới cạnh phải của view ID được chỉ định .
android:layout_toStartOf Đặt cạnh cuối màn hình của view này tới cạnh đầu màn hình của view ID được chỉ định .

3. Ví dụ về RelativeLayout trong Android

Sau đây là ví dụ về việc tạo RelativeLayout trong ứng dụng Android.

Tạo một ứng dụng Android mới và đặt tên là RelativeLayout.

Bây giờ mở file activity_main.xml từ đường dẫn \ res \ layout và viết mã như dưới đây

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingLeft="10dp"
  android:paddingRight="10dp">
  <Button
    android:id="@+id/btn1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:text="Button1" />
  <Button
    android:id="@+id/btn2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Button2" />
  <Button
    android:id="@+id/btn3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Button3" />

  <Button
    android:id="@+id/btn4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:text="Button4" />
  <Button
    android:id="@+id/btn5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignBottom="@+id/btn2"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="Button5" />
  <Button
    android:id="@+id/btn6"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_above="@+id/btn4"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="Button6" />
  <Button
    android:id="@+id/btn7"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_toEndOf="@+id/btn1"
    android:layout_toRightOf="@+id/btn1"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="Button7" />
</RelativeLayout>

Khi tạo layout xong, chúng ta cần tải XML layout resource từ phương thức callback activity onCreate (). Mở file MainActivity.java từ đường dẫn \java\com.tutlane.relativelayout và viết mã như như dưới đây

MainActivity.java

package com.tutlane.linearlayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

Theo code ở trên, chúng ta đang gọi layout bằng phương thức setContentView với tham số R.layout.layout_file_name. Ở đây, tên file xml là activity_main.xml, vì vậy chúng ta đã sử dụng R.layout.activity_main.

Nói chung, trong khi khởi chạy activity, phương thức callback onCreate () sẽ được gọi bởi framework của Android để lấy layout cần thiết cho activity đó.

4. Kết quả của ví dụ về RelativeLayout trong Android

Khi chạy ví dụ trên bằng thiết bị ảo Android (AVD), chúng ta sẽ nhận được kết quả như hiển thị bên dưới.

2 png

Đây là cách sử dụng RelativeLayout trong các ứng dụng Android. Kiến thức này rất quan trọng vì nó giúp bạn thiết kế giao diện trên Android dễ dàng hơn.

Cùng chuyên mục:

FrameLayout trong Android

FrameLayout trong Android

Trong các UI Layout, FrameLayout là loại Layout đơn giản nhất, xem ngay tại đây

TableLayout trong Android

TableLayout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu TalbeLayout trong Android

LinearLayout trong Android

LinearLayout trong Android

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các loại layout trong…

UI Layout trong Android

UI Layout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về UI Layout trong Android

View và ViewGroup trong Android

View và ViewGroup trong Android

Các thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng (UI) trong Android…

Intent Filters trong Android

Intent Filters trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Intent Filter trong Android

Explicit Intents trong Android

Explicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một loại Intent mới trong Android đó…

Implicit Intents trong Android

Implicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Implicit Intent trong Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc thư mục của một project…

Giới thiệu Intent trong Android

Giới thiệu Intent trong Android

Trong Android, Intent là những tin nhắn không đồng bộ cho phép các component

Fragment trong Android

Fragment trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm mới trong lập trình…

Services trong Android

Services trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Services trong Android.

Broadcast Receiver trong Android

Broadcast Receiver trong Android

Bài này sẽ tìm hiểu Broadcast Receiver trong Android.

Content Providers trong Android

Content Providers trong Android

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về content provider trong Android, nó đóng vai…

Activity trong Android

Activity trong Android

Trong Android, Activity biểu thị một màn hình đơn với giao diện người dùng (UI)…

Component trong một ứng dụng Android

Component trong một ứng dụng Android

Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)

Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)

Thiết bị ảo Android (AVD) là một trình giả lập được sử dụng để sao…

Chương trình

Chương trình "Hello World" Android

Bằng cách sử dụng IDE Android Studio (Integrated Development Environment tạm dịch :Môi trường phát…

Cấu trúc hệ điều hành Android

Cấu trúc hệ điều hành Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cấu trúc của hệ…

Cài đặt Android Studio từng bước có hình ảnh minh họa

Cài đặt Android Studio từng bước có hình ảnh minh họa

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt Android…

Top Tải app , bet, tải