CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Custom Toast trong Android, cách sử dụng đơn giản

Custom Toast là một tính năng rất hữu ích trong Android cho phép bạn hiển thị thông báo ngắn gọn lên màn hình của thiết bị. Trong bài viết này, freetuts sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết về Custom Toast và cách sử dụng nó trong ứng dụng Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về Custom Toast trong Android

Custom Toast là một thành phần hiển thị thông báo trên màn hình của thiết bị Android. Nó được sử dụng để hiển thị các thông báo ngắn gọn như thông báo thành công, thông báo lỗi, thông báo cảnh báo, vv. Custom Toast cho phép bạn tùy chỉnh nội dung và giao diện của thông báo để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng của bạn.

th jpg

2. Các bước để tạo Custom Toast trong Android

Các bước để tạo Custom Toast trong ứng dụng Android như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Tạo một layout XML để định dạng nội dung của Custom Toast.
  • Tạo một đối tượng LayoutInflater để tạo một View từ layout XML.
  • Tạo một đối tượng Toast và thiết lập View của nó bằng View được tạo từ LayoutInflater.
  • Hiển thị Custom Toast bằng cách gọi phương thức show() của đối tượng Toast.

Ví dụ: để tạo Custom Toast với hình ảnh và nội dung của riêng bạn, bạn có thể sử dụng các code sau:

// Tạo Custom Toast
LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
View layout = inflater.inflate(R.layout.custom_toast, (ViewGroup) findViewById(R.id.custom_toast_layout));

// Tùy chỉnh hình ảnh và nội dung của Custom Toast
ImageView image = (ImageView) layout.findViewById(R.id.custom_toast_image);
TextView text = (TextView) layout.findViewById(R.id.custom_toast_text);
image.setImageResource(R.drawable.custom_image);
text.setText("Thông báo tùy chỉnh");

// Hiển thị Custom Toast
Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
toast.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0);
toast.setDuration(Toast.LENGTH_LONG);
toast.setView(layout);
toast.show();

3. Các tính năng của Custom Toast trong Android

Custom Toast cung cấp các tính năng sau:

  • Tùy chỉnh nội dung: bạn có thể tùy chỉnh nội dung của Custom Toast theo nhu cầu của ứng dụng.
  • Tùy chỉnh giao diện: bạn có thể tùy chỉnh giao diện của Custom Toast bằng cách sử dụng layout XML.
  • Thời gian hiển thị: bạn có thể thiết lập thời gian hiển thị của Custom Toast.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng phương thức setGravity() để đặt vị trí của Toast trên màn hình, hoặc sử dụng phương thức setDuration() để thiết lập thời lượng hiển thị của Toast.

4. Tổng kết

Custom Toast là một tính năng rất hữu ích trong Android cho phép bạn hiển thị thông báo ngắn gọn lên màn hình của thiết bị. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về Custom Toast và cách sử dụng nó trong ứng dụng Android. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Custom Toast và có thể sử dụng tính năng này trong ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top