CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android

Thanh tiêu đề là một phần quan trọng của giao diện người dùng mặc định trong các ứng dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn ẩn thanh tiêu đề để tăng diện tích hiển thị của ứng dụng hoặc đơn giản là để tạo ra một giao diện đầy đủ màn hình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong ví dụ này, freetuts sẽ giải thích cách ẩn thanh tiêu đề và cách hiển thị nội dung ở chế độ toàn màn hình.

Method requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE) của Activity phải được gọi để ẩn tiêu đề. Tuy nhiên, nó phải được mã hóa trước method setContentView.

Code ẩn thanh tiêu đề của activity

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Method getSupportActionBar() được sử dụng để truy xuất thể hiện của class ActionBar. Gọi method hide() của class ActionBar sẽ ẩn thanh tiêu đề.

requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
getSupportActionBar().hide();

Code kích hoạt chế độ toàn màn hình của activity.

Phương thức setFlags() của lớp Window được sử dụng để hiển thị nội dung ở chế độ toàn màn hình. Bạn cần truyền hằng số WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN trong phương thức setFlags.

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

Ví dụ về cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android

Dưới đây là đoạn code cho ví dụ trên:

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  tools:context="first.javatpoint.com.hidetitlebar.MainActivity"> 
 
  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="Hello World!" 
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

MainActivity.java

package first.javatpoint.com.hidetitlebar; 
 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Window; 
import android.view.WindowManager; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); //will hide the title  
    getSupportActionBar().hide(); // hide the title bar 
    this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); //enable full screen 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
  } 
} 

Kết quả:

Chỉ ẩn thanh tiêu đề

hidetitlebar1 png

Ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình

hidetitlebar2 png

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android. Các phương pháp này giúp bạn có thể tùy chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng của mình để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top