CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

ToggleButton trong Android

ToggleButton là một thành phần cơ bản trong Android cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai trạng thái bật/tắt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về ToggleButton và cách sử dụng nó trong ứng dụng Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về ToggleButton trong Android

ToggleButton là một View đơn giản trong Android, cho phép người dùng chuyển đổi trạng thái ON/OFF bằng cách nhấn vào nó. ToggleButton rất phổ biến trong ứng dụng Android vì nó giúp người dùng dễ dàng thao tác và xác nhận trạng thái của một chức năng hoặc tính năng nào đó.

2. Các thuộc tính của ToggleButton trong Android

ToggleButton có một số thuộc tính quan trọng cần phải biết, bao gồm:

 • android:id: Định danh cho ToggleButton.
 • android:textOn: Văn bản được hiển thị khi ToggleButton ở trạng thái ON.
 • android:textOff: Văn bản được hiển thị khi ToggleButton ở trạng thái OFF.
 • android:thumb: Hình ảnh sử dụng để đại diện cho trạng thái hiện tại của ToggleButton.
 • android:checked: Trạng thái mặc định của ToggleButton (ON hoặc OFF).

3. Cách sử dụng ToggleButton trong Android

Để sử dụng ToggleButton trong ứng dụng Android, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Khởi tạo ToggleButton trong file layout XML của bạn bằng cách sử dụng thẻ <ToggleButton>.
 • Thiết lập các thuộc tính của ToggleButton như trạng thái bật/tắt ban đầu, màu sắc, v.v.
 • Thiết lập trình bắt sự kiện cho ToggleButton để xử lý các sự kiện khi người dùng bật hoặc tắt ToggleButton.

Trong phương thức xử lý sự kiện, bạn có thể sử dụng phương thức isChecked() để kiểm tra trạng thái của ToggleButton.

Ví dụ về khởi tạo và xử lí sự kiện bật/tắt âm thanh trong ứng dụng của ToggleButton:

activity_main.xml

<ToggleButton
  android:id="@+id/toggleButton"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:textOn="ON"
  android:textOff="OFF" />

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  ToggleButton toggleButton;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    toggleButton = findViewById(R.id.toggleButton);
 
    toggleButton.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
        if (isChecked) {
          // bật âm thanh
        } else {
          // tắt âm thanh
        }
      }
    });
  }
}

4. Tổng kết

ToggleButton là một thành phần cơ bản trong Android cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai trạng thái bật/tắt. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về ToggleButton và cách sử dụng nó trong ứng dụng Android. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và áp dụng vào các dự án của bạn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top