CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ là một thành phần quan trọng trong giao diện người dùng của một ứng dụng Android, giúp người dùng biết được thời gian hiện tại. Android cung cấp hai loại đồng hồ chính: đồng hồ analog và đồng hồ kỹ thuật số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giới thiệu, phân tích các thuộc tính, cách sử dụng và đưa ra ví dụ minh họa về cả hai loại đồng hồ trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Đồng hồ Analog trong Android

a. Khái niệm về đồng hồ Analog trong Android

Đồng hồ Analog trong Android là một thành phần giao diện người dùng hiển thị thời gian dưới dạng đồng hồ truyền thống với kim chỉ giờ và phút. Nó cung cấp một loạt các thuộc tính để tùy chỉnh cách hiển thị và hoạt động của đồng hồ.

b. Các thuộc tính của đồng hồ Analog trong Android

Dưới đây là một số thuộc tính đặc trưng của đồng hồ Analog trong Android:

 • android: dial: Đây là hình ảnh nền của đồng hồ analog.
 • android: hand_hour: Đây là hình ảnh của kim chỉ giờ.
 • android: hand_minute: Đây là hình ảnh của kim chỉ phút.
 • android: hours: Giá trị giờ hiển thị trên đồng hồ.
 • android: minutes: Giá trị phút hiển thị trên đồng hồ.

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đồng hồ kỹ thuật số rồi sau đó sẽ đưa ra cách sử dụng của 2 loại đồng hồ này bằng ví dụ minh họa cụ thể.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Đồng hồ kỹ thuật số trong Android

a. Khái niệm về đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Kỹ thuật số trong Android là một thành phần giao diện người dùng hiển thị thời gian dưới dạng số. Nó cũng cung cấp một loạt các thuộc tính để tùy chỉnh cách hiển thị và hoạt động của đồng hồ.

b. Các thuộc tính của đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Dưới đây là một số thuộc tính đặc trưng của đồng hồ kỹ thuật số trong Android:

 • android:format24Hour: Xác định cách hiển thị thời gian khi đồng hồ hiển thị 24 giờ.
 • android:format12Hour: Xác định cách hiển thị thời gian khi đồng hồ hiển thị 24 giờ.
 • android:digits: Xác định các chữ số được sử dụng để hiển thị thời gian trên đồng hồ.
 • android:gravity: Xác định vị trí hiển thị của thời gian trên đồng hồ.

3. Cách sử dụng đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng 2 loại đồng hồ nói trên trong Android.

File: activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  tools:context="example.javatpoint.com.analogdigital.MainActivity"> 
 
  <AnalogClock 
    android:id="@+id/analogClock1" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_alignParentTop="true" 
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_marginLeft="136dp" 
    android:layout_marginTop="296dp" 
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
  <DigitalClock 
    android:id="@+id/digitalClock1" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@+id/analogClock1" 
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_marginLeft="176dp" 
    android:layout_marginTop="84dp" 
    android:text="DigitalClock" 
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

File: MainActivity.java

package example.javatpoint.com.analogdigital; 
 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
  } 
} 

Output:

analogdigital png

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cả đồng hồ Analog và đồng hồ Kỹ thuật số trong Android, bao gồm các thuộc tính và cách sử dụng của chúng. Đồng hồ là một phần không thể thiếu của giao diện người dùng của một ứng dụng Android, giúp người dùng biết được thời gian hiện tại. Chúng ta có thể sử dụng đồng hồ Analog hoặc đồng hồ Kỹ thuật số tùy thuộc vào mục đích sử dụng của ứng dụng. Chúc các bạn có thể sử dụng thành công 2 loại đồng hồ nói trên.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top