CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

FrameLayout trong Android

Trong các UI Layout, FrameLayout là loại Layout đơn giản nhất. Mặc dù nó có thể chứa nhiều View con bên trong, nhưng mục đích chính thiết kế ra nó để chứa một View, từ đó nó trở thành cơ sở để tạo ra các View khác phức tạp hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Và hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu sâu hơn về FrameLayout nhé !

1. Giới thiệu về FrameLayout trong Android

Trong android, Framelayout là một lớp con của ViewGroup mà các View con chứa bên trong xếp chồng lên nhau.

Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể nói FrameLayout được thiết kế để tạo một khối khu vực trên màn hình để hiển thị một item.

Sau đây là hình ảnh minh họa của frame layout trong các ứng dụng Android.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

android frame layout example diagram png

Trong Android, FrameLayout là loại View cơ sở, nó là loại Layout đơn giản nhất. FrameLayout được sử dụng để chứa một View, từ đó nó trở thành cơ sở để tạo ra các View khác phức tạp hơn. Khi thiết kế Layout chứa nhiều View thì không nên sử dụng layout này, vì nó quá đơn giản việc bố cục các View con trong nó rất khó khăn (nó không có các tính năng điều khiển vị trí View con sao cho việc độc lập về màn hình được đảm bảo).

Trong FrameLayout, các khung nhìn con được thêm vào một ngăn xếp ( stack ), các View con đặt vào FrameLayout nằm chồng lên nhau theo thứ tự cái nào đưa vào sau thì hiện thị ở lớp trước và view con được thêm gần đây nhất sẽ hiển thị trên cùng.

Chúng ta có thể thêm nhiều view con vào FrameLayout và điều chỉnh vị trí nó thông qua thuộc tính android:layout_gravity.

2. Ví dụ về FrameLayout trong Android

Sau đây là ví dụ về việc tạo FrameLayout trong ứng dụng Android.

Tạo một ứng dụng Android mới và đặt tên là FrameLayout .

Bây giờ mở file activity_main.xml từ đường dẫn \ res \ layout và viết code như dưới đây

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">
  <ImageView
    android:id="@+id/imgvw1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:scaleType="centerCrop"
    android:src="@drawable/flimg" />
  <TextView
    android:id="@+id/txtvw1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="40dp"
    android:background="#4C374A"
    android:padding="10dp"
    android:text="Grand Palace, Bangkok"
    android:textColor="#FFFFFF"
    android:textSize="20sp" />
  <TextView
    android:id="@+id/txtvw2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="right|bottom"
    android:background="#AA000000"
    android:padding="10dp"
    android:text="21/Aug/2017"
    android:textColor="#FFFFFF"
    android:textSize="18sp" />
</FrameLayout>

Theo code ở trên, chúng ta đã sử dụng ImageView để hiển thị hình ảnh ( flimg ) từ thư mục drawable trong framelayout. Bạn có thể thay đổi bằng cách thêm hình ảnh của bạn vào thư mục drawable và thay thế đường dẫn @drawable / flimg bằng đường dẫn hình ảnh của bạn.

Khi tạo layout xong, chúng ta cần tải XML layout resource từ phương thức callback activity onCreate (). Mở file MainActivity.java từ đường dẫn \ java \ com.tutlane.framelayout và viết code như như dưới đây

MainActivity.java

package com.tutlane.linearlayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

Theo code ở trên, chúng ta đang gọi layout bằng phương thức setContentView với tham số R.layout.layout_file_name. Ở đây, tên file xml là activity_main.xml, vì vậy chúng ta đã sử dụng R.layout.activity_main.

Nói chung, trong khi khởi chạy activity, phương thức callback onCreate () sẽ được gọi bởi framework của Android để lấy layout cần thiết cho activity đó.

3. Kết quả của Ví dụ về FrameLayout trong Android

Khi chạy ví dụ trên bằng thiết bị ảo Android (AVD), chúng ta sẽ nhận được kết quả như hiển thị bên dưới.

android frame layout example output png

Đây là cách sử dụng frame layout trong các ứng dụng Android dựa trên yêu cầu của bài toán.

Cùng chuyên mục:

TableLayout trong Android

TableLayout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu TalbeLayout trong Android

Relative Layout trong Android

Relative Layout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu RelativeLayout trong Android

LinearLayout trong Android

LinearLayout trong Android

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các loại layout trong…

UI Layout trong Android

UI Layout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về UI Layout trong Android

View và ViewGroup trong Android

View và ViewGroup trong Android

Các thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng (UI) trong Android…

Intent Filters trong Android

Intent Filters trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Intent Filter trong Android

Explicit Intents trong Android

Explicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một loại Intent mới trong Android đó…

Implicit Intents trong Android

Implicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Implicit Intent trong Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc thư mục của một project…

Giới thiệu Intent trong Android

Giới thiệu Intent trong Android

Trong Android, Intent là những tin nhắn không đồng bộ cho phép các component

Fragment trong Android

Fragment trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm mới trong lập trình…

Services trong Android

Services trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Services trong Android.

Broadcast Receiver trong Android

Broadcast Receiver trong Android

Bài này sẽ tìm hiểu Broadcast Receiver trong Android.

Content Providers trong Android

Content Providers trong Android

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về content provider trong Android, nó đóng vai…

Activity trong Android

Activity trong Android

Trong Android, Activity biểu thị một màn hình đơn với giao diện người dùng (UI)…

Component trong một ứng dụng Android

Component trong một ứng dụng Android

Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)

Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)

Thiết bị ảo Android (AVD) là một trình giả lập được sử dụng để sao…

Chương trình

Chương trình "Hello World" Android

Bằng cách sử dụng IDE Android Studio (Integrated Development Environment tạm dịch :Môi trường phát…

Cấu trúc hệ điều hành Android

Cấu trúc hệ điều hành Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cấu trúc của hệ…

Cài đặt Android Studio từng bước có hình ảnh minh họa

Cài đặt Android Studio từng bước có hình ảnh minh họa

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt Android…

Top Tải app , bet, tải