CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

ScrollView trong Android

ScrollView là một thành phần quan trọng trong phát triển ứng dụng Android, cho phép người dùng cuộn dọc trên các thành phần có kích thước lớn hơn kích thước màn hình của thiết bị. Trong bài viết này, freetuts sẽ giúp các bạn tìm hiểu, phân tích các thuộc tính của ScrollView, cách sử dụng ScrollView và đưa ra ví dụ minh họa về ScrollView trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về ScrollView trong Android

ScrollView là một thành phần UI (User Interface) trong Android, cho phép người dùng cuộn dọc trên các thành phần có kích thước lớn hơn kích thước màn hình của thiết bị. Nó giúp cho việc hiển thị các nội dung lớn trên màn hình trở nên dễ dàng hơn, tăng tính trải nghiệm cho người dùng.

android scrollview example png

ScrollView có thể được sử dụng để bọc các thành phần UI khác như TextView, ImageView, ListView, RecyclerView, và các thành phần UI khác. Khi sử dụng ScrollView, người dùng có thể cuộn dọc để xem các nội dung không thể hiển thị trên một màn hình nhỏ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Các thuộc tính của ScrollView trong Android

ScrollView có một số thuộc tính quan trọng như sau:

 • android:layout_widthandroid:layout_height: Đây là hai thuộc tính cơ bản để thiết lập chiều rộng và chiều cao của ScrollView. Chiều rộng và chiều cao của ScrollView có thể được thiết lập là "match_parent" hoặc "wrap_content".
 • android:fillViewport: Thuộc tính này xác định liệu ScrollView có nên điền toàn bộ không gian trống trong viewport hay không. Nếu giá trị của thuộc tính này là "true", ScrollView sẽ điền toàn bộ không gian trống trong viewport.
 • android:scrollbars: Thuộc tính này cho phép thiết lập thanh cuộn cho ScrollView. Có thể thiết lập giá trị của thuộc tính này là "vertical", "horizontal", "none" hoặc "both".

Để hiểu rõ hơn các thuộc tính của ScrollView trong Android thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng ScrollView trong Android.

3. Cách sử dụng ScrollView trong Android

Để sử dụng ScrollView trong ứng dụng Android, ta cần bọc các thành phần có kích thước lớn hơn kích thước màn hình bên trong ScrollView. Ví dụ, nếu ta muốn đưa một danh sách các Items vào trong ScrollView, ta có thể sử dụng ListView hoặc RecyclerView bên trong ScrollView. Các bước để sử dụng ScrollView như sau:

 • Bọc các thành phần có kích thước lớn hơn kích thước màn hình bên trong ScrollView.
 • Thiết lập thuộc tính android:layout_width android:layout_height cho ScrollView.
 • Thiết lập thuộc tính android:fillViewport nếu muốn điền toàn bộ không gian trống trong viewport.
 • Thiết lập thanh cuộn cho ScrollView bằng cách sử dụng thuộc tính android:scrollbars.

Ví dụ về cách sử dụng ScrollView để hiển thị một danh sách các items trong file xml:

<ScrollView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
      android:text="Items 1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
      android:text="Items 2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
      android:text="Items 3"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
      android:text="Items 4"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
      android:text="Items 5"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
      android:text="Items 6"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

  </LinearLayout>
</ScrollView>

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng ScrollView bao bọc một LinearLayout, có orientation là vertical, để hiển thị danh sách các mục. Mỗi mục được đại diện bằng một TextView và được định dạng để đầy đủ chiều rộng và thu gọn chiều cao của nó. Khi người dùng cuộn qua danh sách, ScrollView sẽ tự động điều chỉnh để hiển thị các mục mới.

4. Tổng Kết

ScrollView là một thành phần UI quan trọng trong Android, giúp người dùng có thể cuộn dọc để xem các nội dung lớn. Nó cung cấp tính năng cuộn, điều hướng, tìm kiếm và sắp xếp cho người dùng, và là một phần không thể thiếu trong phát triển ứng dụng Android. Vì thế, nó được ứng dụng nhiều trong các dự án phát triển ứng dụng Android, để trở thành một lập trình viên tốt về Android, bạn nên thành thạo cách sử dụng ScrollView.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top