CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Image Switcher là một thành phần UI trong Android, cho phép người dùng chuyển đổi giữa các hình ảnh với hiệu ứng mượt mà. Trong bài này, freetuts sẽ giới các bạn tìm hiểu về vai trò, chức năng cũng như phân tích các thuộc tính và cách sử dụng Image Switcher trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu Image Switcher trong Android

Image Switcher là một thành phần UI trong Android, cho phép người dùng chuyển đổi giữa các hình ảnh với hiệu ứng mượt mà. Nó là một công cụ hữu ích cho việc thay đổi hình ảnh trong một ứng dụng Android một cách dễ dàng và thuận tiện.

image switcher jpg

Image Switcher cung cấp cho người dùng các tính năng như chuyển đổi giữa các hình ảnh với hiệu ứng mượt mà, thay đổi kích thước của hình ảnh để phù hợp với màn hình hiển thị, và tùy chỉnh các thuộc tính để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Các thuộc tính của Image Switcher trong Android

Image Switcher có một số thuộc tính quan trọng mà bạn cần phải biết để có thể sử dụng hiệu quả. Các thuộc tính này bao gồm:

 • inAnimation: định nghĩa hiệu ứng khi chuyển đổi từ hình ảnh hiện tại sang hình ảnh mới.
 • outAnimation: định nghĩa hiệu ứng khi chuyển đổi từ hình ảnh hiện tại sang hình ảnh mới.
 • setImageResource(): phương thức để đặt hình ảnh vào Image Switcher.
 • setFactory(): định nghĩa kiểu View được sử dụng trong Image Switcher.

Để hiểu rõ hơn về các thuộc tính của Image Switcher trong Android thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng nó trong phát triển ứng dụng Android.

3. Cách sử dụng Image Switcher trong Android

Để sử dụng Image Switcher trong ứng dụng của bạn, bạn cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khai báo Image Switcher trong tệp layout XML của bạn.

<ImageSwitcher
  android:id="@+id/image_switcher"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>

Bước 2: Định nghĩa hiệu ứng chuyển đổi bằng cách sử dụng inAnimation()outAnimation().

imageSwitcher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_in));
imageSwitcher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_out));

Bước 3: Đặt hình ảnh vào Image Switcher bằng cách sử dụng setImageResource().

imageSwitcher.setImageResource(R.drawable.image1);

Bước 4: Thêm sự kiện chuyển đổi hình ảnh bằng cách sử dụng setOnTouchListener().

imageSwitcher.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() {
  @Override
  public boolean onTouch(View view, MotionEvent event) {
    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
      // chuyển đổi sang hình ảnh mới
      imageSwitcher.setImageResource(R.drawable.image2);
      return true;
    }
    return false;
  }
});

Bước 5: Chạy ứng dụng và chạm vào màn hình để chuyển đổi giữa hai hình ảnh.

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Image Switcher trong Android, một thành phần UI cho phép người dùng chuyển đổi giữa các hình ảnh với hiệu ứng mượt mà. Chúng ta đã phân tích các thuộc tính của Image Switcher, cách sử dụng Image Switcher và đưa ra một ví dụ minh họa về việc sử dụng Image Switcher trong ứng dụng Android của bạn. Nếu bạn muốn tạo ra một ứng dụng Android với khả năng chuyển đổi giữa các hình ảnh một cách dễ dàng và mượt mà, Image Switcher là một lựa chọn tuyệt vời.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top