CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Image Slider trong Android

Image Slider là một thành phần phổ biến trong lập trình Android giúp hiển thị một danh sách hình ảnh dưới dạng trình trượt tương tác cho người dùng. Trình trượt ảnh này cho phép người dùng chuyển đổi giữa các hình ảnh một cách dễ dàng, hấp dẫn và thú vị hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính, cách sử dụng và đưa ra ví dụ minh họa về Image Slider trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu Image Slider trong Android

Image Slider là một thành phần giao diện người dùng phổ biến trong các ứng dụng Android. Nó cho phép người dùng trình chiếu một danh sách các hình ảnh trong một vùng được giới hạn của màn hình và tương tác với chúng bằng cách trượt hoặc chọn các chỉ mục.

Vai trò chính của Image Slider là cung cấp cho người dùng một cách tiện lợi để trình chiếu các hình ảnh một cách liên tục trong ứng dụng của bạn. Điều này có thể hữu ích cho nhiều mục đích, bao gồm giới thiệu sản phẩm, hiển thị danh sách các ảnh động để phác thảo sự chuyển động, hoặc chỉ đơn giản là hiển thị các hình ảnh đẹp. Image Slider có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng của bạn. uy nhiên, cần lưu ý rằng khi sử dụng Image Slider, bạn cần đảm bảo rằng tốc độ tải trang của ứng dụng không bị ảnh hưởng và rằng kích thước tệp ảnh không quá lớn để đảm bảo tải nhanh chóng và hiệu quả.

2. Các thuộc tính của Image Slider trong Android

Dưới đây là một số thuộc tính quan trọng của Image Slider trong Android:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • sliderAdapter: thuộc tính này chỉ định một Adapter để cung cấp dữ liệu cho Image Slider.
 • setIndicatorAnimation: thuộc tính này cho phép bạn đặt các chuyển động cho các chỉ số trên trình trượt ảnh.
 • setSliderTransformAnimation: thuộc tính này cho phép bạn đặt các chuyển động để hiển thị các hình ảnh trên trình trượt ảnh.
 • setIndicatorUnselectedColor: thuộc tính này cho phép bạn thiết lập màu sắc của các chỉ số chưa được chọn.
 • setIndicatorSelectedColor: thuộc tính này cho phép bạn thiết lập màu sắc của chỉ số đã được chọn.
 • setScrollTimeInSec: thuộc tính này cho phép bạn đặt thời gian để trượt qua các hình ảnh.

Để hiểu rõ hơn về Image Slider chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng của nó.

3. Cách sử dụng Image Slider trong Android

Để sử dụng Image Slider trong Android, bạn cần thêm thư viện "ImageSlider" vào build.gradle của ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng Image Slider trong code của mình bằng cách tạo một đối tượng SliderLayout và đặt Adapter cho nó.

Ví dụ:

SliderLayout sliderLayout = findViewById(R.id.slider_layout);
sliderLayout.setIndicatorAnimation(IndicatorAnimations.SWAP);
sliderLayout.setSliderTransformAnimation(SliderAnimations.CUBEINDEPTHTRANSFORMATION);
sliderLayout.setIndicatorSelectedColor(Color.WHITE);
sliderLayout.setIndicatorUnselectedColor(Color.GRAY);
sliderLayout.setScrollTimeInSec(3);

SliderAdapter sliderAdapter = new SliderAdapter(this);
sliderAdapter.addItem(new SliderItem(R.drawable.image1));
sliderAdapter.addItem(new SliderItem(R.drawable.image2));
sliderAdapter.addItem(new SliderItem(R.drawable.image3));

sliderLayout.setSliderAdapter(sliderAdapter);

Để rõ hơn thì chúng ta sẽ đến với một ví dụ cụ thể: Hiển thị danh sách các hình ảnh với Image Slider

Đầu tiên, hãy tạo một layout activity_main.xml với code sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width ="wrap_content"
  android:layout_height="match_parent">

<com.daimajia.slider.library.SliderLayout
  android:id="@+id/slider_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerInParent="true"
  />
</RelativeLayout>

Tiếp theo, tạo một Adapter SliderAdapter để cung cấp dữ liệu cho Image Slider:

public class SliderAdapter extends BaseSliderView {

  private int mImageResource;

  public SliderAdapter(Context context) {
    super(context);
  }

  public void addItem(SliderItem sliderItem) {
    mImageResource = sliderItem.getImageResource();
  }

  @Override
  public View getView() {
    View v = LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.slider_item, null);
    ImageView imageView = v.findViewById(R.id.slider_image_view);
    imageView.setImageResource(mImageResource);
    return v;
  }

  @Override
  public void onStart() {
  }

  @Override
  public void onEnd(boolean b) {
  }
}

Cuối cùng, trong MainActivity.java, bạn có thể đặt Adapter cho Image Slider và đặt các thuộc tính của nó:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    SliderLayout sliderLayout = findViewById(R.id.slider_layout);
    sliderLayout.setIndicatorAnimation(IndicatorAnimations.SWAP);
    sliderLayout.setSliderTransformAnimation(SliderAnimations.CUBEINDEPTHTRANSFORMATION);
    sliderLayout.setIndicatorSelectedColor(Color.WHITE);
    sliderLayout.setIndicatorUnselectedColor(Color.GRAY);
    sliderLayout.setScrollTimeInSec(3);

    SliderAdapter sliderAdapter = new SliderAdapter(this);
    sliderAdapter.addItem(new SliderItem(R.drawable.image1));
    sliderAdapter.addItem(new SliderItem(R.drawable.image2));
    sliderAdapter.addItem(new SliderItem(R.drawable.image3));

    sliderLayout.setSliderAdapter(sliderAdapter);
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng SliderLayout và SliderAdapter để hiển thị một danh sách các hình ảnh với trình trượt ảnh tương tác trong Android. Bằng cách đặt các thuộc tính của Image Slider, bạn có thể tùy chỉnh trình trượt ảnh để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng của bạn.

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã phân tích các thuộc tính, cách sử dụng và đưa ra ví dụ minh họa về Image Slider trong Android. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thành phần giao diện người dùng quan trọng này và cách sử dụng nó trong ứng dụng của bạn để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

48 png

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top