CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Spinner trong Android

Spinner là một thành phần cơ bản trong lập trình Android, được sử dụng để tạo ra một danh sách itemscó thể được chọn bằng cách chọn từ một danh sách thả xuống. Thường được sử dụng để chọn một giá trị từ danh sách, Spinner cung cấp cho người dùng một phương tiện thuận tiện để chọn lựa và thao tác với itemskhác nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Spinner trong Android và cách sử dụng nó trong ứng dụng của bạn.

1. Giới thiệu Spinner trong Android

Spinner là một thành phần giao diện người dùng (UI) trong Android, nó cung cấp một danh sách các tùy chọn cho người dùng lựa chọn. Spinner thường được sử dụng để lựa chọn các tùy chọn như ngôn ngữ, giới tính, quốc gia, và các thông tin khác liên quan đến ứng dụng. Spinner là một phần quan trọng của giao diện người dùng trong các ứng dụng Android.

spinner png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Các chức năng và thuộc tính của Spinner trong Android

Những chức năng và thuộc tính cơ bản của Spinner trong Android:

Chức năng:

 • Hiển thị danh sách các tùy chọn để chọn từ.
 • Cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách tùy chọn.
 • Thể hiện giá trị đã chọn bằng cách hiển thị trên Spinner.
 • Cập nhật giá trị đã chọn theo yêu cầu của người dùng.

Thuộc tính:

 • android: id : là id để định danh và nhận diện Spinner.
 • android:layout_width : Chiều rộng của Spinner.
 • android: layout_high : Chiều cao của Spinner.

Để hiểu rõ hơn về Spinner thì chúng ta tiếp tục xem cách sử dụng và cách tối ưu hóa Spinner nhé.

3. Cách sử dụng Spinner trong Android

Spinner được định nghĩa trong lớp Spinner của Android SDK, và có thể được sử dụng bằng cách khai báo một Spinner trong filelayout XML của bạn. Sau đó, bạn có thể truy cập Spinner và thêm itemsvào nó trong đoạn code Java của bạn.

Ví dụ, sau đây là cách bạn có thể khai báo Spinner trong filelayout XML của bạn:

<Spinner
  android:id="@+id/spinner"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Sau khi khai báo Spinner trong filelayout XML của bạn, bạn có thể truy cập Spinner và thêm items vào nó trong đoạn code Java của bạn. Sau đây là một ví dụ về cách thêm items vào Spinner:

Spinner spinner = findViewById(R.id.spinner);

List<String> items = new ArrayList<>();
items.add("Item 1");
items.add("Item 2");
items.add("Item 3");

ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_spinner_item, items);
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);

spinner.setAdapter(adapter);

Trong ví dụ này, chúng ta đầu tiên tìm kiếm Spinner bằng id, sau đó tạo một danh sách items và thêm các item vào danh sách đó. Tiếp theo, chúng ta tạo một ArrayAdapter để hiển thị list items đó trên Spinner và thiết lập kiểu spinner item và kiểu spinner dropdown item. Cuối cùng, chúng ta đặt ArrayAdapter cho Spinner của chúng ta bằng phương thức setAdapter.

4. Tổng kết

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về Spinner trong Android có những chức năng thuộc tính và cách sử dụng Spinner trong Android. Qua bài viết này freetuts hy vọng đã giúp được các bạn hiểu hơn về bản chất của Spinner trong Android từ đó áp dụng vào ứng dụng Android của bạn một cách hiệu quả nhất.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top