CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

RadioButton trong Android

RadioButton là một trong những View phổ biến nhất trong Android để chọn lựa giữa các tùy chọn khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về RadioButton trong Android, cách sử dụng và một số ví dụ về cách sử dụng RadioButton trong ứng dụng Android của bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. RadioButton trong Android

RadioButton là một loại View trong Android, được sử dụng để chọn giữa các tùy chọn khác nhau. RadioButton luôn được sử dụng với một nhóm các RadioButton khác nhau, được gọi là RadioGroup. Khi RadioButton được chọn, các RadioButton khác trong cùng RadioGroup sẽ tự động được bỏ chọn.

2. Cách sử dụng RadioButton trong Android

Để sử dụng RadioButton trong ứng dụng Android của bạn, bạn cần tạo một RadioGroup và thêm các RadioButton vào đó. Sau đó, bạn có thể thêm sự kiện OnClickListener để xử lý khi người dùng chọn một RadioButton nào đó.

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng RadioButton trong Android:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<RadioGroup
  android:id="@+id/radio_group"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical">

  <RadioButton
    android:id="@+id/radio_button_1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Option 1"/>

  <RadioButton
    android:id="@+id/radio_button_2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Option 2"/>

  <RadioButton
    android:id="@+id/radio_button_3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Option 3"/>

</RadioGroup>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một RadioGroup và thêm ba RadioButton vào đó. Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng findViewById để tìm các RadioButton và thêm sự kiện OnClickListener vào chúng để xử lý sự kiện khi người dùng chọn RadioButton.

RadioGroup radioGroup = findViewById(R.id.radio_group);
RadioButton radioButton1 = findViewById(R.id.radio_button_1);
RadioButton radioButton2 = findViewById(R.id.radio_button_2);
RadioButton radioButton3 = findViewById(R.id.radio_button_3);

radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
  @Override
  public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int checkedId) {
    switch (checkedId) {
      case R.id.radio_button_1:
        // xử lý khi RadioButton 1 được chọn
        break;
      case R.id.radio_button_2:
        // xử lý khi RadioButton 2 được chọn
        break;
      case R.id.radio_button_3:
        // xử lý khi RadioButton 3 được chọn
        break;
    }
  }
});

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thêm sự kiện OnCheckedChangeListener vào RadioGroup để xử lý sự kiện khi người dùng chọn RadioButton. Khi RadioButton được chọn, hàm onCheckedChanged sẽ được gọi và chúng ta sẽ xử lý tùy ý trong mỗi trường hợp.

3. Ví dụ về RadioButton trong Android

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng RadioButton trong Android, chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về cách sử dụng RadioButton trong ứng dụng Android.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản để chọn một mức độ khó của trò chơi. Sử dụng RadioButton, người dùng có thể chọn giữa ba mức độ khó khác nhau và ứng dụng sẽ hiển thị mức độ đã chọn lên màn hình.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo layout cho ứng dụng của mình. Trong layout này, chúng ta sẽ thêm một RadioGroup và ba RadioButton để người dùng có thể chọn mức độ khó.

activity_main.xml

<LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <RadioGroup
    android:id="@+id/radio_group_difficulty"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_button_easy"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Easy"/>

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_button_medium"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Medium"/>

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_button_hard"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Hard"/>

  </RadioGroup>

  <Button
    android:id="@+id/button_submit"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Submit"/>

  <TextView
    android:id="@+id/text_view_difficulty"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

</LinearLayout>

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo đoạn code Java để xử lý khi người dùng chọn mức độ khó bằng RadioButton.

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private RadioGroup radioGroupDifficulty;
  private RadioButton radioButtonEasy, radioButtonMedium, radioButtonHard;
  private Button buttonSubmit;
  private TextView textViewDifficulty;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    radioGroupDifficulty = findViewById(R.id.radio_group_difficulty);
    radioButtonEasy = findViewById(R.id.radio_button_easy);
    radioButtonMedium = findViewById(R.id.radio_button_medium);
    radioButtonHard = findViewById(R.id.radio_button_hard);
    buttonSubmit = findViewById(R.id.button_submit);
    textViewDifficulty = findViewById(R.id.text_view_difficulty);

    buttonSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        int selectedId = radioGroupDifficulty.getCheckedRadioButtonId();
      if (selectedId == radioButtonEasy.getId()) {
        textViewDifficulty.setText("Easy");
      } else if (selectedId == radioButtonMedium.getId()) {
        textViewDifficulty.setText("Medium");
      } else if (selectedId == radioButtonHard.getId()) {
        textViewDifficulty.setText("Hard");
      }
    }
  });
}   

Kết quả:

radiobutton jpg
Trong đoạn code trên, chúng ta đã lấy ID của RadioButton được chọn và sử dụng một câu lệnh if / else để đặt giá trị của textViewDifficulty tương ứng với mức độ khó được chọn.

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về RadioButton trong Android và cách sử dụng chúng để cho phép người dùng lựa chọn một trong các tùy chọn được cung cấp. Chúng ta cũng đã xem xét một ví dụ đơn giản về cách sử dụng RadioButton để chọn một mức độ khó cho một trò chơi. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về RadioButton và cách sử dụng chúng trong phát triển ứng dụng Android.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top