CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Checkbox trong Android

Trong bài viết này, freetuts sẽ giới thiệu và phân tích Checkbox trong Android, đồng thời cung cấp một ví dụ minh họa để bạn có thể hiểu rõ về Checkbox và áp dụng vào ứng dụng của mình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu Checkbox trong Android

Checkbox là một thành phần giao diện người dùng trong Android, cho phép người dùng chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn. Nó thường được sử dụng để cho phép người dùng thực hiện một số lựa chọn hoặc điều khiển trong ứng dụng Android.

Checkbox được tạo ra dưới dạng một hình vuông nhỏ với một dấu chấm bên trong. Khi người dùng chọn Checkbox, dấu chấm sẽ được hiển thị trong hình vuông.

2. Các thuộc tính của Checkbox trong Android

Checkbox có một số thuộc tính quan trọng, cho phép bạn tùy chỉnh cách nó hiển thị và hoạt động. Dưới đây là một số thuộc tính quan trọng của Checkbox:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • android:id: định danh duy nhất cho Checkbox.
 • android:text: định nghĩa văn bản hiển thị bên cạnh Checkbox.
 • android:checked: xác định trạng thái của Checkbox.
 • android:enabled: xác định Checkbox có được kích hoạt hay không.
 • android:buttonTint: màu sắc của Checkbox khi nó được chọn.

3. Cách sử dụng Checkbox trong Android

Để sử dụng Checkbox trong ứng dụng Android của bạn, bạn có thể sử dụng thẻ <CheckBox> trong file layout của mình. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Checkbox:

<CheckBox
  android:id="@+id/checkbox"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Tùy chọn"
  android:checked="false"/>

Trong ví dụ này, Checkbox có id là "checkbox". Textview là "Tùy chọn" và ban đầu checked=false.

Để xử lý sự kiện khi Checkbox được chọn hoặc bỏ chọn, bạn có thể sử dụng phương thức setOnCheckedChangeListener() và triển khai phương thức onCheckedChanged().

CheckBox checkbox = (CheckBox) findViewById(R.id.checkbox);
checkbox.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  @Override
  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
    if (isChecked) {
      // Checkbox được chọn
    } else {
      // Checkbox bị bỏ chọn
    }
  }
});

Phương thức isChecked(): của lớp CheckBox được sử dụng để kiểm tra xem checkbox có được chọn hay không. Phương thức này trả về true nếu checkbox được chọn và false nếu không được chọn.

4. Tùy chỉnh giao diện Checkbox

Trong Android, giao diện của Checkbox có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng tập tin drawable. Tập tin drawable chứa các hình ảnh và trạng thái của checkbox.

Tập tin drawable được sử dụng để tạo ra các trạng thái khác nhau của checkbox, bao gồm:

 • android:button: Trạng thái không được chọn của checkbox.
 • android:buttonTint: Màu sắc của checkbox khi không được chọn.
 • android:buttonTintMode: Chế độ sắc nét của checkbox khi không được chọn.
 • android:checkedButton: Trạng thái được chọn của checkbox.
 • android:checkedButtonTint: Màu sắc của checkbox khi được chọn.
 • android:checkedButtonTintMode: Chế độ sắc nét của checkbox khi được chọn.

Để tạo ra một checkbox tùy chỉnh, bạn cần tạo một tập tin drawable trong thư mục drawable. Tập tin drawable này sẽ chứa hình ảnh và trạng thái của checkbox.

5. Tổng kết

Checkbox là một trong những thành phần cơ bản và quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng Android. Nó giúp người dùng lựa chọn một hoặc nhiều tùy chọn và thực hiện các tác vụ liên quan đến chúng. Checkbox được định nghĩa trong lớp CheckBox trong Android và có nhiều thuộc tính và phương thức hỗ trợ để tuỳ chỉnh và quản lý.

Với kiến thức đã trình bày ở trên, freetuts mong rằng bạn có thể dễ dàng tạo ra các Checkbox trong ứng dụng của mình và điều chỉnh chúng theo ý muốn của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các thư viện UI của bên thứ ba để tạo Checkbox có giao diện đẹp mắt và hiệu quả hơn cho ứng dụng của mình. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Checkbox trong Android và có thể áp dụng thành công trong các dự án của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top