REACT NATIVE CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

React Native căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục React Native căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục React Native căn bản.

+REACT NATIVE CĂN BẢN
1 React Native là gì? Có nên học React Native không?
2 Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native
3 Các thành phần trong React Native cơ bản nhất
4 Thuộc tính Style trong React Native
5 Layout trong Reat Native với FlexBox
6 FlatList trong React Native
7 Image trong React Native

Bài xem nhiều

Image trong React Native

Image trong React Native

Image hỗ trợ việc hiển thị ảnh bằng rất nhiều cách khác nhau bao gồm…

Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native

Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native

Cấu trúc thư mục Project Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc thư mục của một project…

Các thành phần trong React Native cơ bản nhất

Các thành phần trong React Native cơ bản nhất

Để làm quen với React Native thì chúng ta sẽ phải hiểu một vài khái…

Intent Filters trong Android

Intent Filters trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Intent Filter trong Android

Fragment trong Android

Fragment trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm mới trong lập trình…

Content Providers trong Android

Content Providers trong Android

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về content provider trong Android, nó đóng vai…

Layout trong Reat Native với FlexBox

Layout trong Reat Native với FlexBox

Trong một ứng dụng thì giao diện là thứ quan trọng và mất khá nhiều…

Component trong một ứng dụng Android

Component trong một ứng dụng Android

Thuộc tính Style trong React Native

Thuộc tính Style trong React Native

FlatList trong React Native

FlatList trong React Native

Services trong Android

Services trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Services trong Android.

Activity trong Android

Activity trong Android

Trong Android, Activity biểu thị một màn hình đơn với giao diện người dùng (UI)…

Cấu trúc hệ điều hành Android

Cấu trúc hệ điều hành Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cấu trúc của hệ…

Cách dùng AppBar trong Flutter

Cách dùng AppBar trong Flutter

React Native là gì? Có nên học React Native không?

React Native là gì? Có nên học React Native không?

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Chương trình

Chương trình "Hello World" Android

Bằng cách sử dụng IDE Android Studio (Integrated Development Environment tạm dịch :Môi trường phát…

Giới thiệu Intent trong Android

Giới thiệu Intent trong Android

Trong Android, Intent là những tin nhắn không đồng bộ cho phép các component

LinearLayout trong Android

LinearLayout trong Android

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các loại layout trong…

Top