React Native căn bản

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến React Native căn bản nằm trong chuyên mục React Native, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
React Native là gì? Có nên học React Native không?
Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native
Các thành phần trong React Native cơ bản nhất
Thuộc tính Style trong React Native
Layout trong Reat Native với FlexBox
FlatList trong React Native
Image trong React Native

Chủ đề React Native