MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh xóa bảng trong Oracle - Drop Table

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một lệnh dùng để xóa table trong Oracle, lệnh này rất ít khi sử dụng, tuy nhiên bạn cũng nên biết để xử lý trong trường hợp cần xóa bảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có một lưu ý bạn nên backup lại database trước khi xóa nhé, vi khi bạn chạy câu lệnh xóa thì sẽ mất tất cả, không còn cách nào khắc phục cả.

1. Lệnh xóa bảng Drop Table trong Oracle

Trước tiên bạn xem cú pháp sau:

DROP [schema_name].TABLE table_name  
[ CASCADE CONSTRAINTS ]  
[ PURGE ];  

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • schema_name: Tên của Schema chứa bảng
  • table_name: Tên của bảng mà bạn muốn xóa khỏi hệ quản trị CSDL
  • CASCADE CONSTRAINTS: Nếu bạn thêm từ khóa này nó sẽ xóa tất cả tham chiếu khóa ngoại đến bảng này
  • PURGE: Nếu bạn thêm từ khóa này thì các bảng và đối tượng liên quan sẽ bị đưa vào thùng rác và không thể khôi phục được

Hai tham số cuối cùng rất ít khi sử dụng.

Sau đây là một ví dụ, mình sẽ xóa bảng có tên là customers.

DROP TABLE customers; 

Và dưới đây mình sẽ thêm từ khóa PURGE.

DROP TABLE customers PURGE

2. Lời kết

Lệnh xóa bảng này tương đối đơn giản, vì vậy bài này mình chỉ giới thiệu một vài ví dụ căn bản. Bài này mình dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn tại bài tìm hiểu về Temporary Table (bảng tạm) trong Oracle.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top