TÀI LIỆU
PHẦN MỀM
KHÓA HỌC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài giảng hệ quản trị CSDL Oracle - Ths Kim Phụng

Chào các bạn, hôm nay mình sưu tầm được bộ slide bài giảng về hệ quản trị CSDL Oracle của cô Nguyễn Thị Kim Phụng, giảng viên trường đại học CNTT. Bộ slide này cô dùng để giảng dạy bộ môn Oracle tại các trường đại học mà cô đang công tác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nội dung chính của bộ slide học Oracle

Bộ slide gồm hai chương và được chia làm 2 slide khác nhau. Slide đầu tiên là chương 1 và cũng là chương mở đầu cho phần căn bản còn slide thứ hai là chương nâng cao.

Chương 1: Giới thiệu các công cụ SQL * Plus, iSQLPlus, OEM và Ngôn ngữ truy vấn SQL

 • Giới thiệu Oracle, các phiên bản.
 • Công cụ SQL*Plus
 • Công cụ iSQLPlus
 • Công cụ OEM
 • Ngôn ngữ SQL (Các lệnh định nghĩa dữ liệu, thao tác dữ liệu, truy vấn dữ liệu, điều khiển dữ liệu, phân quyền users, roles).
 • Các lệnh giao tác
 • Sequences, Views, Indexes, Synnonym
 • Oracle data dictionary

Chương 2: Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Giới thiệu PL/SQL.
 • Khối lệnh trong PL/SQL (block),
 • Khai báo biến và hằng số, các kiểu dữ liệu
 • Các lệnh điều kiện (IF, CASE), rẻ nhánh (GOTO), lệnh lặp (while…loop, for…loop)
 • Xử lý ngoại lệ (Exception) trong Oracle
 • Cursors: định nghĩa, phân loại cursor: tường minh và tiềm ẩn, cách sử dụng
 • Function, Procedure, Trigger, Package

Nhìn chung kiến thức trong bộ slide này cũng tương đối dễ học, vì là dạng bài giảng nên chỉ dùng để tham khảo là chính, kiến thức không đủ để bạn có thể nắm vững hệ quản trị CSDL Oracle.

Các bạn hãy tải bộ slide này về để tham khảo trong quá trình học Oracle nhé, chúc các bạn học tốt.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải slide bài giảng Oracle - Kim Phụng freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top