TÀI LIỆU
PHẦN MỀM
KHÓA HỌC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giáo trình học Oracle SQL PLSQL căn bản tiếng Việt - 103 trang

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cuốn giáo trình học Oracle căn bản dành cho người mới bắt đầu, mình cũng không rõ giáo trình được biên soạn bởi ai vì trong tài liệu không có thông tin về tác giả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thông tin giáo trình học Oracle

Đây là cuốn giáo trình định dạng PDF, có tổng cộng 103 trang, tiếng Việt nên rất dễ học và phù hợp với những bạn mới tìm hiểu Oracle. Giáo trình này biên soạn cũng khá lâu, trên 10 năm rồi nên phiên bản Oracle sử dụng trong giáo trình có thể thấp hơn với hiện tại.

giao trinh oracle png

Giáo trình có tổng cộng 15 chương đi từ căn bản đến nâng cao, chia ra thành lý thuyết và thực hành rõ ràng giúp người đọc dễ dàng theo dõi. Nội dung chính như sau:

 • Chương 1: Giới thiệu chung về ngôn ngữ SQL
 • Chương 2: Các lệnh truy vấn SQL căn bản
 • Chương 3: Truy vấn dữ liệu có điều kiện
 • Chương 4: Các hàm SQL
 • Chương 5: Lệnh truy vấn dữ liệu mở rộng
 • Chương 6: Biến RUNTIME
 • Chương 7: Table và các lệnh SQL về Table
 • Chương 8: Các lệnh thao tác dữ liệu
 • Chương 9: SEQUENCE và INDEX
 • Chương 10: Views
 • Chương 11: Phân quyền và bảo mật
 • Chương 12: Giới thiệu ngôn ngữ PL/SQL
 • Chương 13: Giới thiệu các Procedure Builder
 • Chương 14: Thủ tục, hàm và package
 • Chương 15: Trigger

Trong 15 chương trên thì 8 chương đầu thuộc kiến thức căn bản, còn 7 chương cuối sẽ xếp vào kiến thức nâng cao.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để học tốt cuốn giáo trình này thì bạn phải có một chút nền về cơ sở dữ liệu căn bản nhé, bạn phải hiểu rõ khái niệm về table, khóa chính, khóa ngoại thì mới học nhanh được. Nếu bạn chưa biết gì thì hãy học chuỗi bài viết nhập môn cơ sở dữ liệu trước.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải giáo trình Oracle tiếng Việt 103 trang freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top