LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo test case cho Model trong Laravel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo test case cho một model trong Laravel. Chúng ta sẽ đi từng bước, từ việc tạo file test case, đến cách setup và tearDown, cũng như tạo các test case chính xác và đầy đủ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình phát triển ứng dụng web với Laravel, việc kiểm tra và đảm bảo tính đúng đắn của các thành phần là rất quan trọng. Trong đó, việc tạo test case cho các model là một phần quan trọng để đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của hệ thống.

Nếu bạn là một lập trình viên Laravel và muốn tìm hiểu thêm về cách tạo test case cho model, hãy cùng đi vào chi tiết với bài viết này.

1. Tại sao cần tạo unit test cho model Laravel?

laravel model 1 jpg
Mdel Laravel

Tạo unit test cho model trong Laravel là một cách để đảm bảo rằng model của bạn hoạt động đúng như mong đợi và giúp tăng tính ổn định và độ tin cậy của ứng dụng. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên tạo unit test cho model trong Laravel:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Đảm bảo tính đúng đắn của model: Unit test giúp bạn kiểm tra xem các hàm và phương thức trong model có hoạt động chính xác như mong đợi hay không. Nếu có bất kỳ lỗi hay bug nào, bạn có thể phát hiện và sửa chúng ngay từ đầu.
 • Đảm bảo tính ổn định của model: Unit test giúp bạn kiểm tra xem model có hoạt động ổn định hay không trong các tình huống khác nhau. Với các test case khác nhau, bạn có thể đảm bảo rằng model của bạn hoạt động chính xác và ổn định trong mọi trường hợp.
 • Giúp tái sử dụng và bảo trì dễ dàng: Bằng cách tạo unit test cho model, bạn có thể kiểm tra lại model một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần phải chạy lại toàn bộ ứng dụng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả của quá trình kiểm tra và bảo trì ứng dụng.
 • Giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp của ứng dụng: Việc tạo unit test cho model là một thói quen tốt trong phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Nó giúp bạn đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng và người dùng cuối.

2. Các bước tạo unit test cho model Laravel

Bước 1: Tạo file test case cho model Laravel

Để tạo một file test case cho một model trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh Artisan có sẵn trong Laravel như sau:

php artisan make:test ModelNameTest --unit

Trong đó, ModelNameTest là tên của file test case mà bạn muốn tạo, và --unit cho biết loại test case là unit test.

Lệnh này sẽ tạo ra một file test case mới trong thư mục tests/Unit, với nội dung mẫu như sau:

<?php

namespace Tests\Unit;

use PHPUnit\Framework\TestCase;

class ModelNameTest extends TestCase
{
  /**
   * A basic unit test example.
   *
   * @return void
   */
  public function test_example()
  {
    $this->assertTrue(true);
  }
}

Sau khi tạo file test case, bạn có thể sử dụng các method và class có sẵn trong Laravel để tạo các test case chính xác cho model của bạn.

Bước 2: Import class và khai báo biến cho model Laravel

Bắt đầu bằng cách import class Tests\TestCase và model cần test vào đầu file:

use Tests\TestCase;
use App\Models\ModelName;

Tiếp theo, khai báo một biến để truy cập vào model:

protected $model;

Bước 3: Setup và tearDown cho model Laravel

Laravel cung cấp hai method setUp() tearDown() được gọi trước và sau mỗi test case để setup và clear các giá trị và tài nguyên cần thiết.

protected function setUp(): void
{
  parent::setUp();

  $this->model = new ModelName();
}

protected function tearDown(): void
{
  $this->model = null;

  parent::tearDown();
}

Bước 4: Tạo test case cho model Laravel

Sau khi đã import class và khai báo biến, bạn có thể bắt đầu tạo các test case cho model của mình trong file test case. Dưới đây là một số ví dụ về các test case mà bạn có thể tạo:

Test tính đúng đắn của thuộc tính trong model

public function test_model_has_attribute()
{
  $this->assertNotNull($this->yourModel->attribute);
}

Test tính đúng đắn của phương thức trong model

public function test_model_can_be_created()
{
  $data = [
    'attribute1' => 'value1',
    'attribute2' => 'value2',
    // Thêm các thuộc tính khác nếu có
  ];

  $yourModel = YourModel::create($data);

  $this->assertInstanceOf(YourModel::class, $yourModel);
  $this->assertEquals($data['attribute1'], $yourModel->attribute1);
  $this->assertEquals($data['attribute2'], $yourModel->attribute2);
  // Kiểm tra các thuộc tính khác nếu có
}

Test tính đúng đắn của relationship trong model

public function test_model_has_many_another_model()
{
  $anotherModel = AnotherModel::factory()->create();

  $this->yourModel->anotherModels()->save($anotherModel);

  $this->assertTrue($this->yourModel->anotherModels->contains($anotherModel));
}

Test tính đúng đắn của các scope trong model

public function test_model_scope()
{
  $yourModel1 = YourModel::factory()->create(['attribute1' => 'value1', 'attribute2' => 'value2']);
  $yourModel2 = YourModel::factory()->create(['attribute1' => 'value3', 'attribute2' => 'value4']);

  $result = YourModel::attribute1('value1')->get();

  $this->assertCount(1, $result);
  $this->assertTrue($result->contains($yourModel1));
  $this->assertFalse($result->contains($yourModel2));
}

Trong các ví dụ trên, YourModel là model mà bạn đang test, AnotherModel là một model liên quan đến YourModel. Các ví dụ này chỉ là những ví dụ đơn giản và bạn có thể tạo các test case phù hợp với model của mình.

Bước 5: Chạy test case

Sau khi bạn đã tạo test case cho model của mình, bạn có thể chạy chúng bằng cách sử dụng artisan command php artisan test. Laravel sẽ tìm kiếm và chạy tất cả các file test case trong thư mục tests.

Nếu bạn muốn chạy một test case cụ thể, bạn có thể sử dụng artisan command php artisan test --filter và truyền vào tên của test case đó.

Ví dụ, nếu bạn muốn chạy test case test_name_attribute_is_not_null trong file test case YourModelTest.php, bạn có thể chạy lệnh sau trong terminal:

php artisan test --filter test_name_attribute_is_not_null --group=unit

Trong đó, --group=unit chỉ định rằng chúng ta muốn chạy test case trong nhóm "unit". Điều này giúp ta phân biệt các test case với nhau và có thể chạy chúng một cách riêng lẻ hoặc chạy tất cả các test case trong một nhóm nhất định.

Sau khi chạy test case, Laravel sẽ hiển thị kết quả của các test case và bạn có thể kiểm tra xem model của bạn có hoạt động đúng như mong đợi không.

3. Câu hỏi về cách tạo test case cho Model trong Laravel

Tại sao nên tạo test case cho Model trong Laravel?

Việc tạo test case cho Model giúp đảm bảo tính đúng đắn và ổn định của Model, tránh các lỗi không mong muốn khi triển khai ứng dụng.

Làm thế nào để tạo test case cho Model trong Laravel?

Bạn có thể tạo một file test case mới trong thư mục tests/Unit hoặc tests/Feature của dự án Laravel. Trong file test case, bạn có thể import class của Model và sử dụng các phương thức kiểm tra của PHPUnit để kiểm tra tính đúng đắn của Model.

Các phương thức kiểm tra của PHPUnit như thế nào?

PHPUnit cung cấp các phương thức kiểm tra như assertNotNull, assertNull, assertEquals, assertTrue, assertFalse,... để kiểm tra tính đúng đắn của giá trị. Bạn có thể sử dụng chúng để kiểm tra các thuộc tính, phương thức hoặc hành vi của Model.

Làm thế nào để chạy test case cho Model trong Laravel?

Bạn có thể chạy test case bằng cách sử dụng artisan command php artisan test. Nếu bạn muốn chạy một test case cụ thể, bạn có thể sử dụng --filter để chỉ định tên test case đó.

4. Kết bài viết

Tổng kết lại, việc tạo test case cho Model trong Laravel là một phần rất quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng. Nhờ vào việc tạo test case, chúng ta có thể đảm bảo tính đúng đắn và ổn định của Model trong quá trình triển khai ứng dụng.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo test case cho Model trong Laravel bằng cách tạo một file test case mới, import class của Model và sử dụng các phương thức kiểm tra của PHPUnit để kiểm tra tính đúng đắn của Model. Sau đó, chúng ta đã thực hiện chạy test case bằng artisan command php artisan test để kiểm tra kết quả.

Việc tạo test case cho Model là một công việc không thể thiếu đối với các lập trình viên Laravel. Nếu bạn đang phát triển một ứng dụng Laravel, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo các test case cho Model của mình để đảm bảo tính ổn định và đúng đắn của ứng dụng.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Top