Laravel 5.x căn bản

Trong chuyên đề này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các kiến thức căn bản nhất về Laravel để có thể xây dựng một hệ thống nào đó đơn giản từ Framework này.

Trước khi bạn đọc chuyên đề này, bạn nên biết các kiến thức như HTML, CSS là đương nhiên rồi phải không nào! Phần quan trọng nhất đó là kiến thức về PHP cả về cơ bản và nâng cao đặc biệt là hướng đối tượng và nếu biết về các kỹ thuật Design Pattern thì càng tốt.

Trong Laravel căn bản này, ta sẽ tìm hiểu về các khởi tạo 1 dự án Laravel bằng composer, cấu trúc của Laravel, cách tạo Models, Controllers, Views, tìm hiểu về Middlewares, Request, Routers, thao tác với database, Eloquent ORM. Các helper quan trọng của Laravel và cách để tạo 1 helper riêng. Cuối cùng là xây dựng một Project nho nhỏ từ những kiến thức đã học.

Hi vọng qua loạt bài viết này, nó sẽ giúp bạn yêu thích Laravel hoặc có thể trở thành fan cuồng Laravel như mình.