LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets - Gói mở rộng hỗ trợ triển khai WebSockets trong ứng dụng Laravel, giúp đơn giản hóa việc triển khai, tăng cường tính năng thời gian thực và hỗ trợ khả năng mở rộng cho ứng dụng của bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng Laravel đang tìm kiếm cách triển khai các ứng dụng thời gian thực, hoặc muốn tăng tính năng của các ứng dụng Laravel của bạn, thì Laravel WebSockets là một công cụ mạnh mẽ mà bạn nên cân nhắc.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về Laravel WebSockets, các tính năng và lợi ích của nó, và cách triển khai trong ứng dụng Laravel của bạn.

1. Laravel WebSockets là gì ?

websocket real time jpg

Laravel WebSocket

Laravel WebSockets là một gói mở rộng cho Laravel, cung cấp tính năng triển khai WebSockets trong ứng dụng Laravel. Nó cho phép xây dựng các ứng dụng thời gian thực, có khả năng tương tác ngay lập tức giữa máy khách và máy chủ. Nó sử dụng giao thức WebSocket để thiết lập kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ, cho phép gửi và nhận dữ liệu trực tiếp, mà không cần phải làm mới trang.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Tại sao nên sử dụng Laravel WebSockets?

Laravel WebSockets là một gói mở rộng cho Laravel, cho phép triển khai WebSockets trong ứng dụng Laravel một cách dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một số lý do tại sao nên sử dụng Laravel WebSockets:

 • Thời gian thực: Laravel WebSockets cho phép xây dựng các ứng dụng thời gian thực, có khả năng tương tác ngay lập tức giữa máy khách và máy chủ, mà không cần phải làm mới trang.
 • Giảm tải: Sử dụng WebSockets giúp giảm tải cho máy chủ và tăng hiệu suất của ứng dụng.
 • Khả năng mở rộng: Laravel WebSockets hỗ trợ khả năng mở rộng của ứng dụng bằng cách cho phép triển khai nhiều máy chủ WebSocket cùng lúc.
 • Đơn giản hóa: Laravel WebSockets đơn giản hóa việc triển khai WebSockets trong ứng dụng Laravel, giúp cho việc phát triển ứng dụng nhanh chóng hơn.
 • Tích hợp dễ dàng: Laravel WebSockets tích hợp tốt với các thư viện JavaScript phổ biến như Vue.js hoặc React.

Có thể tích hợp với các dịch vụ như Redis hoặc Pusher để tăng khả năng mở rộng của ứng dụng.

Với những lý do trên, Laravel WebSockets là một lựa chọn tuyệt vời để xây dựng các ứng dụng thời gian thực và tăng hiệu suất của ứng dụng Laravel.

3. Các tính năng chính Laravel WebSockets

Laravel WebSockets cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ việc triển khai WebSockets trong Laravel:

 • Xây dựng các ứng dụng thời gian thực: Laravel WebSockets cho phép xây dựng các ứng dụng thời gian thực với khả năng tương tác ngay lập tức giữa máy khách và máy chủ. Điều này cho phép các ứng dụng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với các tương tác người dùng.
 • Thiết lập kết nối WebSocket: Laravel WebSockets sử dụng giao thức WebSocket để thiết lập kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ, cho phép gửi và nhận dữ liệu trực tiếp, mà không cần phải làm mới trang. Điều này giúp giảm tải cho máy chủ và tăng hiệu suất của ứng dụng.
 • Giảm tải máy chủ: Sử dụng WebSockets giúp giảm tải cho máy chủ và tăng hiệu suất của ứng dụng, bởi vì kết nối WebSocket được duy trì liên tục và không cần phải thực hiện các yêu cầu HTTP mới để lấy dữ liệu mới.
 • Hỗ trợ khả năng mở rộng: Laravel WebSockets hỗ trợ khả năng mở rộng của ứng dụng bằng cách cho phép triển khai nhiều máy chủ WebSocket cùng lúc. Điều này giúp giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng khi có nhiều người dùng sử dụng ứng dụng cùng một lúc.
 • Đơn giản hóa việc triển khai: Laravel WebSockets đơn giản hóa việc triển khai WebSockets trong ứng dụng Laravel, giúp cho việc phát triển ứng dụng nhanh chóng hơn.
 • Tích hợp dễ dàng: Laravel WebSockets tích hợp tốt với các thư viện JavaScript phổ biến như Vue.js hoặc React, giúp việc tích hợp và phát triển ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng hơn.
 • Hỗ trợ các tính năng quản lý và giám sát: Laravel WebSockets cung cấp các tính năng quản lý và giám sát các kết nối WebSocket trong ứng dụng, giúp cho việc kiểm

4. Các bước tcài đặt Laravel WebSockets

Để triển khai Laravel WebSockets trong Laravel, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Laravel WebSockets thông qua Composer

composer require beyondcode/laravel-websockets

Sau khi cài đặt thành công, chạy lệnh sau để tạo bảng cơ sở dữ liệu cho Laravel WebSockets

php artisan websockets:table

Sau khi chạy lệnh này, Laravel WebSockets sẽ tạo một file migration để tạo bảng cơ sở dữ liệu cho WebSockets. Bạn cần chạy lệnh migrate để thực hiện việc tạo bảng này:

php artisan migrate

Việc tạo bảng cơ sở dữ liệu này sẽ tạo ra một bảng có tên là websockets_statistics_entries được sử dụng để lưu trữ các thông tin thống kê về các kết nối WebSocket. Nếu bạn cần tùy chỉnh bảng này, bạn có thể chỉnh sửa file migration được tạo ra bởi lệnh websockets:table.

Bước 2 : Thiết lập thông tin kết nối tới Redis bằng cách cấu hình file .env của Laravel

LARAVEL_WEBSOCKETS_HOST=0.0.0.0
LARAVEL_WEBSOCKETS_PORT=6001

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

Bước 3: Tạo file config cho Laravel WebSockets

Để tạo file cấu hình cho Laravel WebSockets, bạn cần chạy lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="BeyondCode\LaravelWebSockets\WebSocketsServiceProvider" --tag="config"

Lệnh này sẽ tạo một tệp cấu hình có tên websockets.php trong thư mục config của ứng dụng Laravel của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa tệp cấu hình này để tùy chỉnh các thiết lập của Laravel WebSockets, ví dụ như cấu hình các kết nối Redis, SSL hoặc đường dẫn tới các tệp khóa và chứng chỉ SSL.

Bước 4: Tạo các kênh và xử lý các sự kiện

Để tạo các kênh và xử lý các sự kiện của chúng trong Laravel WebSockets, bạn có thể sử dụng API của Laravel WebSockets. Sau khi đã đăng ký các kênh với Laravel WebSockets, bạn có thể bắt đầu xử lý các sự kiện được phát ra từ các kênh đó.

Dưới đây là ví dụ về cách tạo một kênh và xử lý các sự kiện của nó bằng cách sử dụng API của Laravel WebSockets:

use Illuminate\Support\Facades\Log;
use BeyondCode\LaravelWebSockets\WebSockets\Channels\ChannelManager;
use BeyondCode\LaravelWebSockets\WebSockets\Channels\Channel;

// Tạo kênh với tên "example-channel"
$channelManager = app(ChannelManager::class);
$channel = $channelManager->findOrCreate('example-channel');

// Xử lý sự kiện "example-event" trên kênh "example-channel"
$channel->on('example-event', function ($data, Channel $channel, $event) {
  Log::info("Received example-event on example-channel: " . print_r($data, true));
});

Trong ví dụ trên, ta sử dụng đối tượng ChannelManager của Laravel WebSockets để tạo một kênh mới có tên là "example-channel". Sau đó, ta đăng ký một xử lý sự kiện với tên "example-event" trên kênh "example-channel". Khi sự kiện "example-event" được phát ra từ kênh "example-channel", hàm xử lý sự kiện sẽ được gọi với dữ liệu của sự kiện đó.

Bạn có thể đặt các đoạn mã này trong một tệp route hoặc một tệp controller của Laravel để xử lý các sự kiện trên các kênh của Laravel WebSockets.

Bước 5: Cấu hình máy chủ WebSocket trên môi trường sản xuất

Để cấu hình máy chủ WebSocket trên môi trường sản xuất và chuyển tiếp yêu cầu WebSocket đến máy chủ WebSocket của Laravel WebSockets, ta có thể thực hiện các bước sau đây:

Cài đặt và cấu hình máy chủ Redis trên môi trường sản xuất

Redis được sử dụng để lưu trữ các kết nối WebSocket của ứng dụng.

Cấu hình Laravel WebSockets để sử dụng máy chủ Redis

Bằng cách chỉnh sửa file .env của Laravel và thêm các thông tin cấu hình Redis như sau:

REDIS_HOST=your_redis_host
REDIS_PASSWORD=your_redis_password
REDIS_PORT=your_redis_port

Chạy máy chủ WebSocket của Laravel WebSockets bằng lệnh sau:

php artisan websockets:serve

Lưu ý rằng, trên môi trường sản xuất, ta nên sử dụng một tiến trình quản lý tiên tiến để quản lý máy chủ WebSocket của Laravel WebSockets, chẳng hạn như Supervisord hoặc systemd.

Cấu hình Nginx để chuyển tiếp các yêu cầu WebSocket đến máy chủ WebSocket của Laravel WebSockets.

Để làm điều này, ta có thể sử dụng module proxy_pass của Nginx và cấu hình như sau:

location /ws {
  proxy_pass http://your_websocket_server_ip:6001;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection "upgrade";
}

Trong đó, your_websocket_server_ip là địa chỉ IP của máy chủ chạy máy chủ WebSocket của Laravel WebSockets, và 6001 là cổng mặc định của máy chủ WebSocket. Nếu bạn đã thay đổi cổng này trong quá trình cấu hình Laravel WebSockets, hãy đảm bảo cập nhật cổng tương ứng trong cấu hình Nginx.

Lưu ý rằng, để sử dụng các tính năng của Laravel WebSockets trên môi trường sản xuất, ta cần phải cấu hình SSL cho ứng dụng của mình.

Bước 6: Khởi động server Laravel WebSockets bằng lệnh

php artisan websockets:serve

Sau khi hoàn thành các bước trên, ứng dụng Laravel của bạn đã sẵn sàng để sử dụng Laravel WebSockets và xử lý các kết nối WebSocket.

5. Câu hỏi về Laravel WebSockets

Laravel WebSockets có tính năng gì?

Laravel WebSockets cung cấp nhiều tính năng để triển khai WebSockets trong Laravel như xây dựng các ứng dụng thời gian thực, thiết lập kết nối WebSocket, giảm tải máy chủ, hỗ trợ khả năng mở rộng, đơn giản hóa việc triển khai, tích hợp dễ dàng và hỗ trợ các tính năng quản lý và giám sát.

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng Laravel WebSockets?

Để cài đặt Laravel WebSockets, bạn cần chạy các lệnh composer và artisan để cài đặt và tạo các bảng cơ sở dữ liệu cho Laravel WebSockets. Sau đó, bạn có thể cấu hình máy chủ WebSocket và tạo các kênh và xử lý sự kiện trong Laravel WebSockets.

Laravel WebSockets hỗ trợ các thư viện JavaScript nào?

Laravel WebSockets hỗ trợ các thư viện JavaScript như Vue.js hoặc React.

Làm thế nào để tạo kênh và xử lý sự kiện trong Laravel WebSockets?

Để tạo kênh và xử lý sự kiện trong Laravel WebSockets, bạn có thể sử dụng API của Laravel WebSockets và định nghĩa các sự kiện và xử lý sự kiện tương ứng cho chúng trong tệp route hoặc tệp controller của Laravel.

Laravel WebSockets có thể giúp giảm tải máy chủ như thế nào?

Laravel WebSockets có thể giúp giảm tải máy chủ bằng cách sử dụng WebSockets để thiết lập kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ. Điều này giúp tránh việc gửi yêu cầu không cần thiết và làm tăng hiệu suất của ứng dụng. Ngoài ra, Laravel WebSockets cũng hỗ trợ khả năng mở rộng của ứng dụng bằng cách cho phép triển khai nhiều máy chủ WebSocket cùng lúc.

Kết bài viết

Việc triển khai WebSockets trong Laravel WebSockets cũng trở nên dễ dàng hơn với các bước đơn giản như cài đặt, cấu hình, tạo kênh và xử lý các sự kiện. Ngoài ra, Laravel WebSockets còn cung cấp các tính năng quản lý và giám sát các kết nối WebSocket trong ứng dụng.

Ngoài các tính năng tiện ích, Laravel WebSockets còn giúp giảm tải máy chủ và tăng hiệu suất của ứng dụng. Thay vì sử dụng các phương pháp truyền thống như Ajax hoặc long polling để cập nhật dữ liệu, việc sử dụng WebSockets giúp giảm tải cho máy chủ và tăng hiệu suất của ứng dụng.

Tóm lại, Laravel WebSockets là một giải pháp tuyệt vời để triển khai WebSockets trong ứng dụng Laravel của bạn. Với các tính năng tiện ích, tính linh hoạt và tính dễ dàng trong việc triển khai, Laravel WebSockets là một lựa chọn tốt cho bất kỳ ứng dụng nào cần tính năng thời gian thực.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,