LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Service Provider trong Laravel là gì? Cách tạo và sử dụng chúng để quản lý dependency và binding trong ứng dụng Laravel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Service Provider trong Laravel, cách tạo và sử dụng chúng để quản lý dependency và binding trong ứng dụng Laravel.

Service Provider là gì?

maxresdefault jpg

Laravel Service Provider

Service Provider là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phát triển phần mềm, đến các dịch vụ trên mạng. Tuy nhiên, ở mỗi lĩnh vực, khái niệm Service Provider có thể có ý nghĩa khác nhau.

Trong phát triển phần mềm, Service Provider là một thành phần trong mô hình dependency injection, được sử dụng để đăng ký các class hoặc các dependency vào container của ứng dụng và quản lý chúng. Service Provider giúp cho việc quản lý dependency và binding trở nên dễ dàng hơn, đồng thời cũng cho phép các class được sử dụng bằng cách sử dụng dependency injection.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong lĩnh vực dịch vụ trên mạng, Service Provider là một công ty hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ trên mạng, ví dụ như cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ lưu trữ trên đám mây, dịch vụ đăng ký tên miền, ... Trong trường hợp này, Service Provider đóng vai trò là cung cấp và quản lý các dịch vụ cho người dùng hoặc các tổ chức sử dụng dịch vụ đó.

Các loại Service Provider

Service Provider trong Laravel có hai loại chính đó là Application Service Providers và Package Service Providers.

Application Service Providers

Application Service Provider là loại Service Provider mà bạn tự định nghĩa trong ứng dụng Laravel của bạn. Nó giúp bạn đăng ký các class vào container của Laravel, cũng như cung cấp các binding hoặc singleton cho ứng dụng của bạn. Application Service Provider được định nghĩa trong thư mục app/Providers.

Package Service Providers

Package Service Provider là loại Service Provider được sử dụng để đăng ký các class của một package vào container của Laravel. Nó được định nghĩa trong package Laravel và thường được sử dụng để cung cấp các chức năng và tính năng cho ứng dụng Laravel của bạn. Khi một package được cài đặt vào ứng dụng Laravel của bạn, Laravel sẽ tự động tìm và đăng ký Package Service Provider của package đó vào container. Nếu bạn muốn tự định nghĩa Package Service Provider cho package của mình, bạn có thể định nghĩa nó trong thư mục src/Providers của package.

Việc sử dụng cả hai loại Service Provider này giúp cho việc quản lý dependency và binding trong ứng dụng Laravel của bạn trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Cách tạo Service Provider

Tạo Service Provider mới

Để tạo một Service Provider mới trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh make:provider của artisan. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một Service Provider mới có tên là MyServiceProvider, bạn có thể chạy lệnh sau trong terminal:

php artisan make:provider MyServiceProvider

Đăng ký Service Provider

Sau khi bạn đã tạo thành công Service Provider mới, bạn cần đăng ký nó vào ứng dụng Laravel của mình. Để đăng ký Service Provider, bạn cần thêm nó vào danh sách providers trong file config/app.php. Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm tên lớp của Service Provider vào danh sách providers.

Ví dụ, nếu Service Provider của bạn có namespace là App\Providers và tên lớp của nó là MyServiceProvider, thì bạn có thể thêm nó vào danh sách providers trong file config/app.php như sau:

'providers' => [
  // các Service Provider khác
  App\Providers\MyServiceProvider::class,
],

Sau khi bạn đã đăng ký Service Provider, Laravel sẽ tự động tìm và sử dụng nó trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng Service Provider để đăng ký các binding, singleton, middleware, event, listener và nhiều hơn nữa để phục vụ cho nhu cầu của ứng dụng Laravel của bạn.

Cách sử dụng Service Provider

Đăng ký class vào container của Laravel

để đăng ký một class hoặc singleton vào container của Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức bind hoặc singleton trong Service Provider.

Ví dụ, nếu bạn muốn đăng ký một class có tên là Example vào container của Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức bind trong Service Provider như sau:

$this->app->bind('example', function () {
  return new Example;
});
Phương thức bind sẽ đăng ký một class vào container với một tên được chỉ định. Trong ví dụ này, chúng ta đã đăng ký class Example vào container với tên example.

Đăng ký singleton vào container của Laravel

Nếu bạn muốn đăng ký một singleton thay vì một class bình thường, bạn có thể sử dụng phương thức singleton như sau:
$this->app->singleton('example', function () {
  return new Example;
});

Phương thức singleton cũng đăng ký một class vào container với một tên được chỉ định. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ tạo ra một instance của class đó một lần duy nhất và sử dụng instance đó cho tất cả các lần gọi tới container với tên tương ứng.

Sử dụng Service Provider

Sau khi bạn đã đăng ký class hoặc singleton vào container của Laravel, bạn có thể sử dụng chúng trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng dependency injection. Ví dụ, trong constructor của một class khác, bạn có thể chấp nhận một instance của class Example như sau:

public function __construct(Example $example) {
  $this->example = $example;
}

Vậy là bằng cách sử dụng Service Provider, bạn có thể tạo ra các ứng dụng Laravel linh hoạt và dễ dàng mở rộng.

Kết bài viết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Service Provider trong Laravel và cách sử dụng nó để đăng ký và quản lý các class và singleton trong container của Laravel. Chúng ta đã xem xét hai loại Service Provider chính trong Laravel, đó là Application Service Provider và Package Service Provider, và đã thấy cách tạo và đăng ký một Service Provider mới.

Ngoài ra, chúng ta cũng đã học cách sử dụng method "bind" và "singleton" trong Service Provider để đăng ký class và singleton vào container của Laravel, cũng như cách sử dụng dependency injection để sử dụng chúng trong ứng dụng của chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta đã thảo luận về cách điều chỉnh thứ tự của các Service Provider trong ứng dụng Laravel và cách sắp xếp chúng trong file "config/app.php".

Service Provider là một tính năng quan trọng của Laravel, cho phép bạn xây dựng các ứng dụng linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Service Provider và cách sử dụng nó trong ứng dụng Laravel của bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Top