Query String là gì?

Trước khi tìm hiểu Query String là gì thì mình phân tích một chút xíu về cấu trúc URL của một website đã nhé. Giả sử mình có một URL như sau:

https://freetuts.net/search.html?id=12&q=hoc-php

Lúc này tạm thời mình chia làm hai nhóm chính.

  • Nhóm 1: Phần URL chính của trang - https://freetuts.net/search.html
  • Nhóm 2: Phần đuôi đằng sâu dấu ? - id=12&q=hoc-php

Trong hai nhóm trên thì Query String chính là nhóm thứ 2 đấy các bạn.

Vậy Query String là gì?

Vậy Query String là tập hợp các dữ liệu ở dạng key=value mà ta đưa vào đằng sau URL của website, trường hợp có nhiều cặp key=value thì ta sử dụng dấu & để ngăn cách giữa chúng. Thông thường ta sử dụng Query String để truyền tải dữ liệu lên server và ta hay gọi đây là phương thức GET.

Trong PHP các Query String sẽ được lưu trữ trong mảng $_GET, trong đó key chính là phần phía trước dấu =value chính là phần phía sau dấu =.

Ví dụ: Với URL trên thì ta sẽ lấy dữ liệu như sau:

// URL https://freetuts.net/search.html?id=12&q=hoc-php
echo $_GET['id']; // kết quả là 12
echo $_GET['q']; // kết quả là hoc-pphp

Chúc các bạn học tốt.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP