Sửa lỗi không thể truy cập vào Windows Installer Service

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi không thể truy cập vào Windows Installer Service, đây là lỗi người dùng thường hay gặp phải trên máy tính chạy hệ điều hành [Windows].

Thời gian qua, có nhiều người dùng phản ánh rằng họ không thể cài đặt một số ứng dụng trên máy tính do trên màn hình liên tục xuất hiện thông báo lỗi "Windows Installer Service could not be accessed".

loi windows update service PNG

Trong đó, thông báo lỗi này thường xuất hiện trong các trường hợp sau đây:

Không thể truy cập vào Windows Installer Service ở chế độ Safe Mode: Nhiều người dùng đã gặp phải thông báo lỗi này khi đang tiến hành cài đặt các ứng dụng ở chế độ Safe Mode.

Windows Installer không hoạt động với Windows 10: Một số người dùng đã báo cáo rằng Windows Installer hoàn toàn không thể hoạt động trên Windows 10. Để khắc phục sự cố, bạn hãy kiểm tra xem dịch vụ Windows Installer có chạy đúng cách hay không.

Windows không thể khởi động Dịch vụ Windows Installer trên máy tính: Nếu thông báo lỗi này xuất hiện trên máy tính, bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách đăng ký lại Dịch vụ Microsoft Installer.

Không thể truy cập Windows Installer Service khi cài đặt ứng dụng: Thông báo lỗi này thường xuất hiện khi người dùng cài đặt các ứng dụng mới trên máy tính. Đôi khi lỗi này xảy ra do file bị hỏng, vì vậy bạn cần phải dùng đến hai câu lệnh SFC và DISM để giải quyết.

Không thể truy cập Windows Installer Service 1719, 1601: Lỗi 1719 và 1601 thường liên quan chặt chẽ đến thông báo lỗi này, do đó hãy nhớ áp dụng các giải pháp trong bài viết dưới đây.

Không thể truy cập Dịch vụ cài đặt Windows Adobe Reader, Skype, Kaspersky, McAfee, .Net Framework 4: Thông báo lỗi này có thể ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng khác nhau và nếu bạn gặp sự cố này, thì bạn hãy xóa các phiên bản trước của ứng dụng mà bạn đang cài đặt.

Không thể truy cập Windows Installer Service do không được cài đặt chính xác: Đây là một vấn đề khác có thể xảy ra đối với Windows Installer Service. Nếu bạn gặp lỗi này, hãy chắc chắn rằng các dịch vụ Windows đã được cài đặt cấu hình đúng cách.

1. Reset lại Windows Installer Service

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn nhấn phím tắt Windows + R và nhập regedit, rồi nhấn Enter hoặc OK để tiếp tục.

loi windows update service 1 PNG

Bước 2: Khi cửa sổ Registry Editor mở ra, bạn chọn File > Export.

loi windows update service 2 PNG

Bước 3: Trong mục Export range, bạn chọn vào ô All, nhập tên của file và nhấn vào Save. Trong trường hợp có sự cố, bạn chỉ cần chạy file này lên và khôi phục lại registry của mình.

loi windows update service 3 PNG

Bước 4: Khi bạn đã tạo bản sao lưu registry, thì hãy đóng cửa sổ Registry Editor này lại.

Với registry đã được sao lưu, bạn cần tạo file .reg và thêm nó vào registry. Để làm điều này thì bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở mục Notepad và copy và paste đoạn văn bản sau vào Notepad:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmsiserver]
"DisplayName"="@%SystemRoot%system32msimsg.dll,-27"
"ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,
74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,
00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
"Description"="@%SystemRoot%system32msimsg.dll,-32"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"Type"=dword:00000010
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,
00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,
74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,
00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,
6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,
00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,
73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,
00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,
65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,
00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,
00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,
00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,
69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,
00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,
66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,
00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,
6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,
00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,
72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,
00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,
47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,
00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,
72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,
00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,
73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,
00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,
51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,
00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,
50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,
00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,
50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,
00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,
76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,
00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmsiserverEnum]
"0"="RootLEGACY_MSISERVER000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001

Bước 2: Bạn bấm vào File > Save as. Ở mục File name bạn nhập tên là repair.reg và ở mục Save as type thì bạn hãy chọn là All Files,nhấn nút Save để lưu lại và đóng cửa sổ Notepad.

loi windows update service 4 PNG

Bước 3: Giờ bạn hãy xác định vị trí file Repair.reg, nhấn chuột phải vào file và chọn Run as administrator. Nếu có thông báo xác nhận, bạn bấm Yes.

Sau khi bạn đã thêm file repair.reg vào phần đăng ký, thì hãy thử cài đặt lại ứng dụng gặp vấn đề và kiểm tra xem lỗi Windows Installer Service could not be accessed có còn xuất hiện nữa hay không.

2. Khởi động Windows Installer Service theo cách thủ công

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn dùng phím tắt Windows + X và chọn Command Prompt (Admin) từ menu.

Bước 2: Khi Command Prompt mở lên, bạn hãy nhập cụm từ net start MSIServer và nhấn Enter để tiếp tục.

loi windows update service 5 PNG

Để kiểm tra xem Windows Installer Service có hoạt động hay không, bạn cần làm như sau:

Bước 1: Nhấn phím tắt Windows + S và nhập Services. Sau đó chọn Services từ danh sách kết quả hiện ra.

Bước 2: Khi cửa sổ Services hiện ra, bạn tìm đến mục Windows Installer Services và nhấn đúp vào nó.

Bước 3: Kiểm tra Service Status để xem Windows Installer Service có đang chạy hay không. Nếu dịch vụ không chạy, bạn bấm vào nút Start để kích hoạt.

3. Gỡ cài đặt phiên bản cũ hơn của chương trình bạn muốn cài đặt

Nếu bạn đang xài phiên bản cũ của một phần mềm mà bạn muốn cài đặt trên máy tính của mình, thì mình khuyên bạn nên xóa phiên bản cũ đó ra khỏi máy tính trước khi tiến hành cài đặt phiên bản phần mềm mới hơn.

Đây là một phương pháp rất đơn giản nên bạn hãy thử thực hiện để khắc phục lỗi này.

4. Đăng ký lại Microsoft Installer Service

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn phím tắt Windows + X và chọn Command Prompt từ menu.

Bước 2: Nếu bạn đang xài phiên bản Windows 64 bit, hãy nhập các dòng lệnh sau và nhấn Enter sau mỗi dòng:

%windir%system32msiexec.exe /unregister
%windir%system32msiexec.exe /regserver
%windir%syswow64msiexec.exe /unregister
%windir%syswow64msiexec.exe /regserver

Bước 3: Còn nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 32 bit, thì bạn sẽ cần nhập các câu lệnh sau:

msiexec /unregister
msiexec /regserver

Bước 4: Sau khi bạn đã nhập tất cả các dòng lệnh trên, thì hãy đóng cửa sổ Command Prompt và tiến hành khởi động lại máy tính của mình. Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem thông báo lỗi Windows Installer Service could not be accessed còn xuất hiện nữa hay không.

5. Sử dụng câu lệnh regsvr32

Để sử dụng lệnh này, bạn sẽ cần mở Command Prompt (Admin) lên tương tự như các bước mà mình đã hướng dẫn bên trên.

Khi Command Prompt mở ra, bạn hãy nhập câu lệnh windowssystem32msi và nhấn Enter để chạy nó.

Khi bạn đã chạy câu lệnh này, hãy đóng cửa sổ Command Prompt lại và thử cài đặt lại ứng dụng gặp vấn đề để kiểm tra.

6. Sử dụng phần mềm gỡ cài đặt

Nếu bạn không thể xóa ứng dụng gặp phải lỗi Windows Installer Service could not be accessed, thì bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng phần mềm gỡ cài đặt của bên thứ ba.

Trong trường hợp bạn chưa biết thì phần mềm gỡ cài đặt là một ứng dụng chuyên dụng dùng để xóa bất kỳ ứng dụng nào ra khỏi máy tính của bạn. Ngoài việc xóa ứng dụng, các công cụ này cũng sẽ xóa tất cả các file và thư mục được liên kết với ứng dụng mà bạn muốn xóa.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm gỡ cài đặt, thì mình sẽ gợi ý đến các bạn hai ứng dụng Revo UninstallerIOBit Uninstaller. Các công cụ này đều đơn giản và dễ sử dụng để bạn có thể xóa bất kỳ ứng dụng nào ra khỏi máy tính của bạn nhanh nhất.

7. Sử dụng các lệnh SFC và DISM

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn phím tắt Windows + X và chọn Command Prompt (Admin) từ menu. Nếu Command Prompt (Admin) không mở lên được, bạn cũng có thể sử dụng PowerShell (Admin) để thay thế.

Bước 2: Khi cửa sổ Command Prompt mở ra, bạn nhập câu lệnh sfc / scannow và nhấn Enter để chạy nó.

loi windows update service 6 PNG

Bước 3: Bây giờ tính năng SFC Scan sẽ bắt đầu quét. Hãy nhớ rằng việc này có thể mất khoảng 15 phút, vì vậy bạn đừng làm gián đoạn quá trình này.

Sau khi quét xong, kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa. Nếu sự cố vẫn còn hoặc nếu bạn không thể tiến hành quét SFC, bạn có thể phải sử dụng công cụ scan của DISM thay thế. Để làm điều đó, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn mở công cụ Command Prompt (Admin) lên.

Bước 2: Khi cửa sổ Command Prompt mở ra, bạn hãy nhập dòng lệnh

loi windows update service 7 PNG

DISM / Online / Cleanup-Image / Restoreealth 

Bước 3: Bây giờ tính năng DISM Scan sẽ bắt đầu quét. Hãy nhớ rằng việc này có thể mất khoảng 20 phút, vì vậy bạn đừng làm gián đoạn quá trình này.

8. Cài đặt Windows Installer Redistributable

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn tải công cụ Windows Installer Redistributable về máy tại đây.

Bước 2: Sau khi công cụ được tải về máy, bạn bấm đúp vào file đó để bắt đầu cài đặt.

Bước 3: Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt công cụ này là xong.

9. Xóa file msiexec trùng lặp

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trên máy tính bạn hãy chuyển đến thư mục C: WindowsSystem32 .

Bước 2: Tại đây bạn hãy tìm đến file msiexec.exe và tìm thêm một tập tin msiexec khác. File này sẽ có kích thước là 0KB và nó sẽ không có phần đuôi .exe.

Bước 3: Giờ bạn hãy đổi tên file msiexec bị trùng thành msiexec.old

Bước 4: Sau khi hoàn thành, bạn chỉ cần vào cửa sổ Services và khởi động lại Windows Installer Service để kiểm tra.

10. Thay đổi cài đặt dịch vụ thủ tục từ xa

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn mở cửa sổ Services và nhấp đúp vào dịch vụ Remote Procedure Call (RPC).

loi windows update service 8 PNG

Bước 2: Bây giờ điều hướng đến tab Log on và chọn Log on as Local System Account và tích vào ô Allow this service to interact with the desktop.

Bước 3: Lưu các thay đổi và khởi động lại máy tính của bạn.

Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà sự cố vẫn còn, thì bạn hãy lặp lại các bước tương tự như trên nhưng lần này hãy chọn mục This account trong tab Log on. Nhấp vào nút Browse và chọn Network Service từ danh sách. Lưu các thay đổi và kiểm tra xem đã giải quyết được vấn đề này hay chưa.

Vậy là mình đã hướng dẫn các cách sửa lỗi không thể truy cập vào Windows Installer Service đơn giản nhất. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Ngẫu nhiên

Bài viết khác

Xem thêm