[Download] Download Diablo 2 offline Full Kèm Patch Việt Hóa

Đây là trang download dữ liệu trên website freetuts.net. Bạn có thể tải file về miễn phí tại đây.
Mật khẩu giải nén xem ở bên dưới.


(Chọn một trong những server lưu trữ dữ liệu cloud dưới đây)


Lấy mã FSHARE tải tốc độ cao miễn phí tại đây

Mã giải nén trên file: 180890101192

MẬT KHẨU GIẢI NÉN MẶC ĐỊNH:
180890101192
freetuts.net
gameportable.net

Top