Khóa học lập trình jQuery từ căn bản đến nâng cao (03)

jQuery là một thư viện được xây dựng từ Javascript, thư viện này giúp bạn tiết kiệm thời gian code Javascript rất là nhiều. Ngoài ra điểm mạnh của nó là xử lý hiệu ứng rất mạnh mẽ, hầu hết 90% các plugin như slide, tab, .. đều được xây dựng từ jQuery.

Để học được jQuery thì bắt buộc ban phải biết HTML&CSS căn bản, Javascript căn bản nhé, nếu bạn chưa học 2 cái này mà đòi học jQuery thì giống như một em bé chưa tập bò mà đã tạp chạy. Ok bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về khóa học này nhé.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Khóa học lập trình jQuery từ căn bản đến nâng cao (03)
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
KHÓA HỌC DÀNH CHO AI? Khóa học dành cho những bạn đang muốn học jQuery đê áp dụng vào công việc lập trình website.
GIÁ GỐC 699,000đ
GIÁ BÁN 299,000đ
HỌC TẠI FEDU

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ

Cơ hội mua khóa học này chỉ với 240,000đ khi đăng ký tại freetuts.net

Freetuts.net là đại lý cung cấp khóa học online và offline với giá rẻ nhất, giảm lên đến 65% cho khóa học này, nhanh tay đăng ký nhé bạn, vì số lượng có hạn.

Nội dung khóa học

 1. Phần 1 – Tổng quan về JQuery

  • 001- Giới thiệu jQuery
 2. Phần 2 – Phần 2 Cài đặt và chạy file jquery

  • 002 – Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet
  • 003 – Cài đặt plugin khác và cách sử dụng
  • 004 – Cài đặt jquery và ví dụ đầu tiên với jquery
 3. Phần 3 – Giới thiệu 3 phần quan trọng của jquery

  • 005 – Thực hành các hàm cơ bản của jquery qua ví dụ
 4. Phần 4 – Khởi động project 1 với hiệu ứng accordion

  • 006 – Giới thiệu project và tạo file ban đầu
  • 007 – Xử lý phần html và css
  • 008 – Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp, slideToggle và các hàm xử lý class
  • 009 – Tổng kết kiến thức học từ bài 1
 5. Phần 5 – Project số 2 – Onepage website

  • 010 – Giới thiệu project và xu hướng web one page
  • 011 – One page website phần html
  • 012 – One page website phần css
  • 013 – One page website phần jquery hàm chuyển động body
  • 014 – One page website phần jquery giới thiệu hàm offset
  • 015 – Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2
 6. Phần 6 – Project 3 hiệu ứng ảnh

  • 016 – Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng
  • 017 – Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu
  • 018 – Viết mã Html
  • 019 – Viết mã Css
  • 020 – Viết mã jquery phần xử lý cho nút
  • 021 – Viết mã jquery phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh
  • 022 – Viết mã jquery phần xử lý tổng hợp
  • 023 – Tổng kết kiến thức đã học trong project 3
 7. Phần 7 – Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

  • 024 – Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7
  • 025 – Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3
  • 026 – Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition
 8. Phần 8 – Áp dụng transition làm hiệu ứng

  • 027 – Viết mã HTML
  • 028 – Viết mã Css và hiệu ứng
  • 029 – Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung
  • 030 – Viết mã HTML
  • 031 – Viết mã CSS
  • 032 – Phần CSS hiệu ứng
  • 033 – Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load
  • 034 – Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác
 9. Phần 9 – Sử dụng animation

  • 035 – Giới thiệu Animation
  • 036 – Sử dụng Animation
  • 037 – Project 4 – Làm hiệu ứng load của website – Phần 1 HTML
  • 038 – Project 4 – Làm hiệu ứng load của website – Phần 2 CSS
  • 039 – Project 4 – Làm hiệu ứng load của website
  • 040 – Project 5 – Làm hiệu ứng load của website – Phần 1 HTML
  • 041 – Project 5 – Làm hiệu ứng load của website – Phần 2 CSS
  • 042 – Project 5 làm hiệu ứng load của website – phần 3 chuyển động
  • 043 – Tổng kết
 10. Phần 10 – Sử dụng JQuery kết hợp với css3

  • 044 – Giới thiệu kiến thức và cách kêt hợp JQuery và CSS3
  • 045 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 1 – HTML
  • 046 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 2 – CSS
  • 047 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 3 – JQuery
  • 048 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 4 – Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper
  • 049 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 5 – Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky
  • 050 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 6 – Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay
  • 051 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 7 – Thuộc tính translateZ kết hợp animation nhiều keyframes
  • 052 – Project 6 – Viết hiệu ứng Modal Box – Phần 8 – Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng
  • 053 – Project 7 – Push menu sử dụng Jquery – Phần 1 – HTML và CSS
  • 054 – Project 7 – Push menu sử dụng JQuery – Phần 2
  • 055 – Project 7 – Push menu sử dụng JQuery – Phần 3 – Hướng dẫn các bài ứng dụng khác
 11. Phần 11 – Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com

  • 056 – Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng
  • 057 – Hiệu ứng apple.com – Phần 1 HTML
  • 058 – Hiệu ứng apple.com – Phần 2 css
  • 059 – Hiệu ứng apple.com – Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1
  • 060 – Hiệu ứng apple.com – Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2
  • 061 – Hiệu ứng apple.com – Phần 5 Phần jquery xử lý cho nút next phần 3
  • 062 – Hiệu ứng apple.com – Phần 6 Phần jquery xử lý cho nút prev
  • 063 – Hiệu ứng apple.com – Phần 7 Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide
  • 064 – Hiệu ứng apple.com – Phần 8 Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng
 12. Phần 12 – Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

  • 065 – Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu
  • 066 – Jquery cho các hiệu ứng slide hiệu ứng ‘let me in’
  • 067 – Jquery cho các hiệu ứng slide hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết
 13. Phần 13 – Sử dụng jquery viết các hiệu ứng Scroll

  • 068 – Giới thiệu các kiến thức sử dụng
  • 069 – Project 8 – Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 1 – HTML
  • 070 – Project 8 – Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 2 – CSS
  • 071 – Project 8 – Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 3 – JQuery
  • 072 – Project 8 – Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng
  • 073 – Project 8 – Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 5 – Phân tích hiệu ứng Scroll Jquery trong web thực tế
  • 074 – Project 9 – Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng – Scroll, wow js, animate css
  • 075 – Project 9 – Bắt đầu xử lý HTML và CSS
  • 076 – Project 9 – Xử lý hiệu ứng JQuery
  • 077 – Project 9 – Sử dụng thư viện animateCss kết hợp jquery
  • 078 – Project 9 – Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery Phần 1 HTML và CSS
  • 079 – Project 9 – Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 Jquery
  • 080 – Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học
  • 081 – Tổng kết phần Scroll Jquery
 14. Phần 14 – Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng Filter

  • 082 – Giới thiệu các kiến thức và project 10
  • 083 – Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp JQuery
  • 084 – Hiệu ứng Filter Phần 1 – viết mã HTML
  • 085 – Hiệu ứng Filter phần 2 – viết mã JQuery
  • 086 – Hiệu ứng Filter phần 3 – Filter bằng cách kết hợp Jquery và isotope
  • 087 – Hiệu ứng Filter phần 4 – Filter bằng cách Quicksearch
  • 088 – Tổng kết hiệu ứng Filter và sắp xếp
 15. Phần 15 – Hiệu ứng kết hợp Bootstrap và JQuery

  • 089 – Giới thiệu kiến thức
  • 090 – Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin
  • 091 – Hiệu ứng popover
  • 092 – Hiệu ứng tooltip
  • 093 – Hiệu ứng tab
  • 094 – Hiệu ứng modal
  • 095 – Hiệu ứng Carousel
  • 096 – Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html
  • 097 – Hiệu ứng scroll spy – phần 2 – hiệu ứng scroll và animate
 16. Phần 16 – Hiệu ứng GSap kết hợp JQuery

  • 099 – Giới thiệu kiến thức
  • 100 – Giới thiệu và ví dụ về tweenmax
  • 101 – Áp dụng tweenmax kết hợp jquery
  • 102 – Giới thiệu TimelineMax
  • 103 – Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp
  • 104 – Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website
  • 105 – Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website
  • 106 – Tổng kết phần 6
 17. Phần 17 – Tổng kết khóa học

  • 107 – Tổng kết kiến thức khóa học
  • 108 – Bài tập mở rộng
<

Xem danh sách khách hàng

Nếu bạn vẫn chưa tin tưởng thì hãy xem danh sách khách hàng đã mua khóa học qua kênh mình nhé, rất đông đấy ạ.

XEM DANH SÁCH

Hiện chưa có thắc mắc nào từ độc giả!

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

###########################

CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN


 • VIETCOMBANK
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Cường
  Số tài khoản: 0251002704529
  Chi nhánh: Bình Tây, Q6, TP HCM
 • SACOMBANK
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Cường
  Số tài khoản: 050053235619
  Chi nhánh: Cưkuin Đăklăk

Số tiền: 240,000đ

Bạn phải nhập đúng địa chỉ bên dưới vì mình sẽ gửi mã kích hoạt qua đường bưu điện, thanh toán tận nhà.


Số tiền: 265,000đ. Trong đó 25,000đ là phí gửi bưu điện

Gửi $ đến địa chỉ paypal: thehalfheart@gmail.com.

Số tiền: 12$ giá đã bao gồm phí giao dịch paypal

Thanh toán qua ví với số điện thoại: 0979306603.

Số tiền: 240,000đ


Lưu ý: Nội dung gửi tiền là [SĐT] mà bạn đã nhập ở trên.