Home > Khóa học > Khóa học khác
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Khóa học khác

Tổng hợp các Khóa học khác, tại đây bạn sẽ tìm thấy các khóa học đơn lẻ cho đến những combo Khóa học khác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo combo cho mình bằng cách sử dụng tính năng TẠO COMBO dưới đây. Hãy click vào và trải nghiệm nhé.

Tạo Combo

Review

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP