Khóa học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6 (23)

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Khóa học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6 (23)
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
GIÁ GỐC 699,000đ
GIÁ BÁN 299,000đ
HỌC TẠI FEDU

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ

Cơ hội mua khóa học này chỉ với 240,000đ khi đăng ký tại freetuts.net

Freetuts.net là đại lý cung cấp khóa học online và offline với giá rẻ nhất, giảm lên đến 65% cho khóa học này, nhanh tay đăng ký nhé bạn, vì số lượng có hạn.

Nội dung khóa học

 1. Mục đầu tiên

 2. 001 – Giới thiệu và cài đặt Typescript

  • 001 – Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
  • 002 – Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file
 3. 002 – Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript

  • 003 – Kiểu dữ liệu string trong type script
  • 004 – Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string
 4. 003 – Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript

  • 005 – Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
  • 006 – Kiểu dữ liệu Any
  • 007 – Kiểu dữ liệu void trong Typescript
 5. 004 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript

  • 008 – Ép kiểu trong typescript
  • 009 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu
 6. 005 – Bốn kiểu function trong Typescript

  • 010 – Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function
  • 011 – Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
  • 012 – Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
  • 013 – Kiểu function thứ 4 – Function không cần function
 7. 006 – Tại sao phải lập trình hướng đối tượng

  • 014 – Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
  • 015 – Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng
 8. 007 – Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng

  • 016 – Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
  • 017 – Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
  • 018 – Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng
 9. 008 – Cơ bản về Class và Instance

  • 019 – Tạo class thế nào
  • 020 – Tạo instance thế nào
 10. 009 – Luyện tập về Class

  • 021 – Bài tập 2 về class
  • 022 – Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum
  • Bài giảng mới
 11. 010 – Ý nghĩa của Static và Exetends

  • 023 – Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
  • 024 – Kế thừa trong typescript – Phần 1
  • 025 – Kế thừa trong typescript – Phần 2
  • 026 – Kế thừa trong typescript – Phần 3
 12. 011 – Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript

  • 027 – Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không
  • 028 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 1
  • 029 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 2
 13. 012 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript

  • 030 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript
  • 031 – Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
  • 032 – Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu
 14. 013 – Abstract là gì

  • 033 – Sử dụng Abstract Class trong Typescript
  • 034 – Sử dụng Abstract method trong typescript
 15. 014 – Generic sử dụng thế nào

  • 035 – Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
  • 036 – Sử dụng Generic trong class
  • 037 – Generic Class sử dụng trong Typescript
 16. 015 – Thực hành Interface trong Typescript

  • 038 – Interface trong lập trình hướng đối tượng
  • 039 – Interface Class sử dụng trong Typescript
 17. 016 – Namespace và Export

  • 040 – Export trong Typescript
 18. 017 – Giới thiệu Project lập trình Typescript

  • 041 – Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
  • 042 – Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng
 19. 018 – Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng

  • 043 – Xử lý phần HTML cột phải
  • 044 – Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng
 20. 019 – Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4

  • 045 – Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
  • 046 – Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome
 21. 020 – Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm

  • 047 – Tạo Class
  • 048 – Lập trình các hàm tương tác với đối tượng
 22. 021 – Class thứ hai – class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm

  • 049 – Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng
 23. 022 – Class thứ ba – Class giỏ hàng

  • 050 – Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
  • 051 – Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 24. 023 – Class thứ tư – Class quản lý giỏ hàng

  • 052 – Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng
 25. 024 – Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code

  • 053 – Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
  • 054 – Cài đặt cơ bản trước khi code
  • 055 – Cách tạo file tsconfig-json
 26. 025 – Xử lý hàm Constructor

  • 056 – Xử lý Constructor
  • 057 – Cách 2 xử lý Constructor
 27. 026 – Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện

  • 058 – Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
  • 059 – Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
 28. 027 – Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay

  • 061 – Phương thức mua hàng
  • 062 – Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay
 29. 028 – Truyền tham số vào hàm getSanPhamById

  • 063 – Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
  • 064 – Viết hàm getSanPhamById
 30. 029 – Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng

  • 065 – Thao tác với class ‘quản lý giỏ hàng’
  • 066 – Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 31. 030 – Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

  • 067 – Viết hàm kiểm tra sản phẩm
  • 068 – Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
 32. 031 – Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng

  • 069 – Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
  • 070 – Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript
 33. 032 – Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng

  • 071 – Tính số lượng sản phẩm
  • 072 – Tính giá sản phẩm
 34. 033 – Viết hàm Update giỏ hàng

  • 073 – Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
  • 074 – Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
 35. 034 – Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

  • 075 – Truyền nội dung thông qua HTML
  • 076 – Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
 36. 035 – Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo

  • 077 – Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
  • 078 – Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng
 37. 036 – Tổng kết

  • 079 – Tổng kết
<

Xem danh sách khách hàng

Nếu bạn vẫn chưa tin tưởng thì hãy xem danh sách khách hàng đã mua khóa học qua kênh mình nhé, rất đông đấy ạ.

XEM DANH SÁCH

Hiện chưa có thắc mắc nào từ độc giả!

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

###########################

CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN


 • VIETCOMBANK
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Cường
  Số tài khoản: 0251002704529
  Chi nhánh: Bình Tây, Q6, TP HCM
 • SACOMBANK
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Cường
  Số tài khoản: 050053235619
  Chi nhánh: Cưkuin Đăklăk

Số tiền: 240,000đ

Bạn phải nhập đúng địa chỉ bên dưới vì mình sẽ gửi mã kích hoạt qua đường bưu điện, thanh toán tận nhà.


Số tiền: 265,000đ. Trong đó 25,000đ là phí gửi bưu điện

Gửi $ đến địa chỉ paypal: thehalfheart@gmail.com.

Số tiền: 12$ giá đã bao gồm phí giao dịch paypal

Thanh toán qua ví với số điện thoại: 0979306603.

Số tiền: 240,000đ


Lưu ý: Nội dung gửi tiền là [SĐT] mà bạn đã nhập ở trên.