----------- #### -----------

Download Windows XP3 Final 2017 by ThienIT

----------- #### -----------

Nếu server bị die, hãy thử click thêm vài lần nữa nhé!

DOWNLOAD TẠI FSHARE

----------- #### -----------

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

Khóa học Giá
34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
30 – HTML CSS cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 899,000đ
Giá bán: 432,000đ
25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

Giá gốc: 750,000đ
Giá bán: 288,000đ
03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
21: Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo ‘kiểu’ SASS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 550,000đ
Giá bán: 144,000đ
20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
19: Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 649,000đ
Giá bán: 288,000đ
18 – Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC với Codeigniter Framework 3x

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
12: Học lập trình ra website hoàn chỉnh A-Z với WordPress

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
15: Học lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 649,000đ
Giá bán: 288,000đ
11: Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt )

Giá gốc: 599,000đ
Giá bán: 144,000đ
09: Học lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 288,000đ
05: Học thiết kế web bán hàng trong 3 ngày cho người không chuyên

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 549,000đ
Giá bán: 244,800đ
13: Học thiết kế UX/UI Web/App bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe Experience design CC 2017

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 252,000đ
24: 1001 KỸ NĂNG VI TÍNH VĂN PHÒNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG VIỆC

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt )

Giá gốc: 650,000đ
Giá bán: 288,000đ
17: Thành thạo tin học văn phòng A-Z

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 432,000đ