Tổng hợp tài liệu học HTML&CSS từ căn bản đến nâng cao

Chào các ban, hôm nay mình sẽ viết bài tổng hợp tài liệu học HTML và CSS mà mình sưu tầm được trên internet từ căn bản đến nâng cao, những tài liệu này chủ yếu là những cuốn ebook, khóa học hoặc những bài viết hay trên internet. Mình sẽ chia làm hai loại, thứ nhất là tiếng Việt và thứ hai là tiếng Anh.

1. Tài liệu HTML & CSS tiếng Việt

Danh sách tài liệu tiếng Việt.

Tài liệu Mô tả
Series học CSS tại freetuts. Đây là các bài viết của freetuts
   
   

Danh sách khóa học tiếng Việt.

Tên khóa học Mô tả
Học lập trình HTML & CSS từ đầu Đây là khóa học hTML5 dành cho người mới bắt đầu, gồm hai file nén.
   
   

2. Tài liệu HTML & CSS tiếng Anh

Danh sách tài liệu tiếng Anh.

Tài liệu Mô tả
HTML5 Note for Professional [pdf] Đây là tài liệu HTML5 được biên soạn dựa vào các câu hỏi trên stackoverflow theo cấp độ, đa dạng và phong phú.
HTML5 Canvas for Professional [pdf] Đây là tài liệu Canvas được  biên soạn dựa vào các câu hỏi trên stackoverflow theo cấp độ, đa dạng và phong phú.
CSS for Professional [pdf] Đây là tài liệu CSS được biên soạn dựa vao các câu hỏi trên stackoverflow theo cấp độ, đa dạng và phong phú.
HTML and CSS design and build websites Cuốn tài liệu này của tác giả JONDUTKETT, dày hơn 500 trang và nặng hơn 18MB

 

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net