Home > Thủ thuật > Máy tính > Thuật ngữ Interface trong điện toán là gì?
Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Thuật ngữ Interface trong điện toán là gì?

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Interface trong điện toán là gì cũng như một số giao diện thường xuyên sử dụng trong thực tế.

I. Interface là gì?

interface la gi 1 jpg

Interface (tạm dịch: giao diện) trong điện toán là một ranh giới chia sẻ mà qua đó hai hoặc nhiều thành phần riêng biệt của hệ thống máy tính trao đổi thông tin.

Sự trao đổi có thể là giữa phần mềm, phần cứng, thiết bị ngoại vi, tác động của con người và sự kết hợp của những thứ này. Một số thiết bị phần cứng máy tính, chẳng hạn như màn hình cảm ứng có thể vừa gửi và nhận dữ liệu thông qua interface, trong khi những thiết bị khác như chuột hoặc micrô chỉ có thể cung cấp interface để gửi dữ liệu đến một hệ thống nhất định.

II. Một số loại Interface phổ biến

1. Hardware interfaces

Hardware interfaces (Giao diện phần cứng) tồn tại trong rất nhiều các thành phần, chẳng hạn như các loại khe cắm PCI Express, khe cắm RAM, ổ cứng, cổng kết nối USB, cổng kết nối VGA, HDMI, audio input output, v.v.

Một giao diện phần cứng tiêu chuẩn (chẳng hạn như SCSI) sẽ tách riêng biệt phần thiết kế và phần giới thiệu phần cứng (chẳng hạn như thiết bị I / O), cho phép người dùng và nhà sản xuất linh hoạt cao trong việc triển khai hệ thống máy tính. Giao diện phần cứng có thể hoạt động song song với một số kết nối điện mang các phần dữ liệu đồng thời hoặc nối tiếp, trong đó dữ liệu được gửi từng bit một.

2. Software interfaces

Software interfaces (giao diện phần mềm) có thể đề cập đến nhiều loại giao diện khác nhau ở các "cấp độ" khác nhau: một hệ điều hành có thể sở hữu nhiều interface liên quan đến phần cứng khác nhau.

Các ứng dụng hoặc chương trình chạy trên hệ điều hành có thể cần phải tương tác thông qua các luồng dữ liệu, bộ lọc và đường ống dẫn; trong các chương trình hướng đối tượng, các đối tượng trong một ứng dụng có thể cần tương tác thông qua các phương thức khác nhau và chúng ta gọi chung đó là interfaces.

3. Interface trong thực tế

Nguyên tắc chính của việc thiết kế phần mềm là tránh khiến người dùng phải truy cập và điều chỉnh các nguồn tài nguyên của máy tính (như bộ nhớ, CPU, bộ lưu trữ, v.v.), chỉ cho phép họ truy cập thông qua các điểm vào được xác định rõ, tức là các giao diện.

Giao diện phần mềm cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên máy tính của hệ thống máy tính bên; việc truy cập trực tiếp (tức là không thông qua các giao diện được thiết kế tốt) vào các tài nguyên như vậy bằng phần mềm có thể tạo ra những phân nhánh lớn, đôi khi là những tai hại đối với chức năng và sự ổn định của hệ thống và phần mềm.

Giao diện giữa các thành phần “phần mềm” có thể cung cấp hằng số, kiểu dữ liệu, kiểu thủ tục, đặc tả ngoại lệ và chữ ký phương thức. Đôi khi các biến công khai cũng được định nghĩa là một phần của giao diện.

Ví dụ:

Giao diện của một mô-đun phần mềm A được cố ý xác định tách biệt với việc triển khai mô-đun đó. Phần sau chứa mã thực tế của các thủ tục và phương pháp được mô tả trong giao diện, cũng như các biến, thủ tục "riêng tư" khác, v.v. Một mô-đun phần mềm B khác ví dụ kết nối tới máy khách A, tương tác với A bị buộc phải làm như vậy chỉ thông qua giao diện published.

Một ưu điểm thực tế của sự sắp xếp này là việc thay thế triển khai A bằng một triển khai khác của cùng một giao diện sẽ không khiến B thất bại — cách máy khách A nội bộ đáp ứng các yêu cầu của giao diện không liên quan đến B mà chỉ liên quan đến các thông số kỹ thuật của giao diện.

4. User interfaces

User interfaces (Giao diện người dùng) là một điểm của sự tương tác giữa máy tính và con người; nó bao gồm bất kỳ số lượng các phương thức của tương tác (như đồ họa, âm thanh, vị trí, chuyển động, v.v), nơi dữ liệu được truyền giữa người dùng và hệ thống máy tính.

Ngoài ra giao diện còn có vai trò quan trọng trong việc lập trình giao diện với các ngôn ngữ hướng đối tượng.

Tham khảo: Wiki

Bài viết khác

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP