Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Browser là gì?

Browser hay còn gọi là trình duyệt web, cứ bất kể phần mềm nào cho phép bạn lướt web thì ta gọi là browser. Tuy nhiên để trở thành một browser thì phần mềm đó phải đáp ứng các đặc điểm sau đây:

  • Cho phép truy cập Website 
  • Biên dịch được mã HTML, CSS và Javascript
  • Cho phép lưu cookie

Đó là 3 đặc điểm khá căn bản của Browser.

Quảng cáo

Quảng cáo

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP