Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Browser là gì?

Browser hay còn gọi là trình duyệt web, cứ bất kể phần mềm nào cho phép bạn lướt web thì ta gọi là browser. Tuy nhiên để trở thành một browser thì phần mềm đó phải đáp ứng các đặc điểm sau đây:

  • Cho phép truy cập Website 
  • Biên dịch được mã HTML, CSS và Javascript
  • Cho phép lưu cookie

Đó là 3 đặc điểm khá căn bản của Browser.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP