OOP là gì?

OOP là chữ viết tắt của object-oriented programming, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là lập trình hướng đối tượng. Đây là một kỹ thuật mà hầu hết các ngôn ngữ hiện đại đều có, nó và dựa vào các đối tượng trong thế giới thực và phân tích đưa vào đối tượng trong lập trình để từ đó dễ quản lý, nâng cao hiệu suất hơn.

Về chi tiết các bạn hãy xem bài Lập trình hướng đối tượng là gì? nhé.

Quảng cáo

Bài viết khác

Mục lục