Học Phalcon căn bản

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Download và cài đặt Phalcon trên Window
Bài 02: Xây dựng cấu trúc folder cho ứng dụng phalcon
Bài 03: Thao tác với Controller trong Phalcon
Bài 04: Thao tác với Views trong Phalcon
Bài 05: Mô hình layouts của views trong Phalcon
Bài 06: Tạo template dùng chung trong Phalcon
ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.