BẮT ĐẦU
KIỂU DỮ LIỆU
TOÁN TỬ
NÂNG CAO
INTERVIEW
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn cài đặt Ruby trên Window, Linux và MacOS

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Ruby trên Windows, Linux, và hệ điều hành Mac OS. Đây là bước đầu tiên bạn cần phải làm khi muốn học lập trình Ruby.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu tổng quát, đặc điểm về ngôn ngữ lập trình Ruby rồi, nên trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt môi trường Ruby trên các hệ điều hành thông dụng.

Nhưng mình không khuyến khích các bạn code Ruby trên hệ điều hành Windows nhé, bởi vì Ruby được tạo ra và phát triển trên hệ điều hành Linux, việc code Ruby trên Windows dễ gặp phải những lỗi từ hệ điều hành, có thể thiếu biến môi trường, cần phải tự config tay, tốn công trong khi đó với MacOs Ubuntu thì không cần quan tâm đến những việc đó.

Cho đến thời điểm hiện nay thì version Ruby mới nhất là 2.5, mình khuyên các bạn nền dùng version này vì nó sẽ hỗ trợ nhiều phương thức mới và hữu ích hơn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Cài đặt Ruby trên hệ điều hành Ubuntu

Lưu ý: Đối với hệ điều hành Ubuntu này thì chúng ta nên sử dụng phiên bản 14.04 là ổn định nhất

Bước 1: Cài đặt các gói đi kèm (Install dependencies)

Hãy copy từng dòng lệnh sau đó dán vào terminal và enter để thực thi

Cài đặt các gói phụ thuộc (Install Dependencies)
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev nodejs yarn

Bước 2: Cài đặt trình quản lý phiên bản Ruby (Install Ruby Version Manager)

Đối với ngôn ngữ Ruby thì có nhiều version, mỗi version sẽ đi kèm nhiều thư viện với nhiều version khác nhau, cho nên chúng ta cần cài đặt trình quản lý này để hỗ trợ việc quản lý các version.

Ở đây có 2 trình quản lý là rvm rbenv các bạn có thể sử dụng trình quản lý nào củng được, mình thích dùng rvm bởi vì nó đơn giản dễ cài đặt. Nếu bạn nào đã từng học về NodeJS rồi thì trong NodeJS có npm thì trong Ruby có rvm hay rbenv.

Đối với RVM

Cài đặt trình quản lý phiên bản theo phương thức RVM
sudo apt-get install libgdbm-dev libncurses5-dev automake libtool bison libffi-dev
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm

Đối với RBENV

Trình quản lý phiên bản theo phương thức RBENV
cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Bước 3: Cài đặt Ruby

Đối với RVM

Cài đặt Ruby đối với RVM
rvm install 2.5.0
rvm use 2.5.0 --default
ruby -v

Đối với RBENV

Cài đặt Ruby đối với phiên bản RBENV
rbenv install 2.5.0
rbenv global 2.5.0
ruby -v

Bước 4: Cài đặt thư viện Bundler

Thư viện Bundler này giúp chúng ta có thể lấy các thư viện gem trên trang https://rubygems.org/ bằng cách gõ lệnh trên terminal để down về máy và tự động cài đặt, tránh xảy ra lỗi và tiện lợi hơn, còn không thì chúng ta phải tự download bằng tay và tự cài đặt.

Cài đặt Bundler
gem install bundler

Lưu ý: Đối với rbenv thì sau khi cài đặt bundler thì cần chạy lệnh rbenv rehash

2. Cài đặt Ruby trên hệ điều hành MacOs

Lưu ý: Mình đang sử dụng MacOs X 10.12 nên mình hướng dẫn cấu hình theo phiên bản này, đối với bạn nào đang sử dụng version cao hoặc thấp hơn thì có thể vào trang GoRails để xem hướng dẫn, về cơ bản thì các bước tương tự nhau.

Bước 1: Cài đặt Homebrew (Install Homebrew)

Installing Homebrew
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Bước 2: Cài đặt các gói đi kèm (Install dependencies)

Install dependencies
brew install rbenv ruby-build

# Add rbenv to bash so that it loads every time you open a terminal
echo 'if which rbenv > /dev/null; then eval "$(rbenv init -)"; fi' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

Bước 3: Cài đặt Ruby

Install Ruby
rbenv install 2.5.0
rbenv global 2.5.0
ruby -v

Đến đây là hoàn thành các bước cài đặt môi trường Ruby. Tiện thể chúng ta cài thêm hệ quản trị cơ sở dữ liệu vì đằng nào khi làm ứng dụng thì củng phải có cái để lưu trữ dữ liệu.

3. Cài Ruby trên hệ điều hành Windows

Bước 1: Vào trang web https://rubyinstaller.org/downloads/ chọn Ruby đúng phiên bản hệ điều hành x86 và x64 và download về máy

Download Ruby

Bước 2: Cài đặt Ruby

select language

Accept the license

Bước 3: Chọn Add Ruby executables to your PATH. Điều này giúp bạn có thể chạy Ruby từ mọi nơi với CMD

Add path ruby

Installing

Việc cài đặt Ruby hoàn thành

setup finish

Mở CMD và gõ ruby -v sẽ hiện version của Ruby, đến đây thì việc cài đặt Ruby đã hoàn tất.

Bước 5: Cuối cùng là cài đặt gem bundler với lệnh như sau

install bunlder
gem install bundler

Bước 6: Trên Windows thì chúng ta sẽ không sử dụng RVM hay RBENV được, thay vào đó ta sẽ sử dụng PIK để quản lý version Ruby.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết video cài đặt pik và setup ở đây

Trang chủ cài đặt PIK: https://github.com/vertiginous/pik

Hoặc có thể theo dõi theo hướng dẫn của mình bên dưới.

Cài đặt gem PIK

gem instal pik
gem install pik

Thiết lập biến môi trường

mở cửa sổ advanced system

Thiết lập biến môi trường trong windows

Chọn Path và bấm Edit và hãy giữ nguyên nội dung trong đó mà chỉ bổ sung vào cuối câu. Thêm dấu chấm phẩy để ngăn cách qua câu lệnh khác và coppy dòng code sau vào trong Path

set environment windows
c:\bin;C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\;c:\ruby\Ruby-186-p383\bin;

Bật CMD và chạy lệnh

add bin
pik_install C:\bin

Sau khi chạy lệnh trên sẽ xuất hiện thông báo cài đặt thành công. Sau đó tắt cửa sổ CMD và bật lại. Cuối cùng hãy chạy lệnh pik list để xem thành quả

4. Cài đặt PostgreSQL

Các bạn có thể cài đặt MySQL hoặc PostgreSQL. Hiện nay PostgreSQL hỗ trợ nhiều hơn so với MySQL, còn ưu điểm của 2 hệ quản trị này như thế nào thì các bạn có thể tìm kiếm trên Google sẽ có bài đánh giá.

Bước 1: Cài đặt PostgreSQL

Đối với Ubuntu

Cài đặt PostgreSQL
sudo sh -c "echo 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ precise-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"<br />
wget --quiet -O - http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -<br />
sudo apt-get update<br />
sudo apt-get install postgresql-common<br />
sudo apt-get install postgresql-9.5 libpq-dev

Đối với MacOS

Cài đặt PostgreSQL MacOS
brew install postgresql
# Khởi động dịch vụ
brew services start postgresql

Bước 2: Tạo user

Tạo user PostgreSQL
sudo -u postgres createuser <ten_user> -s

Bước 3: Tạo password

Tạo password cho user PostgreSQL
sudo -u postgres psql
postgres=# \password <ten_user>

Đối với Windows

Bước 1: Truy cập vào trang chủ PostgreSQL và download phần mềm

Download postgresql

Bước 2: Cài đặt

Chọn đường dẫn cài đặt phần mềm

chon-duong-dan-cai-dat-postgresql

Chọn nơi lưu trữ dữ liệu

chon-noi-luu-tru-data

Thiết lập tài khoản

thiet-lap-tai-khoan

Thiết lập Port chạy dịch vụ

thiet-lap-port

Hoàn tất cài đặt

install-finish

5. Lời kết

Trong bài này mình đã hướng dẫn chi tiết cách cài đặt môi trường Ruby và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên máy tính Windows 8, Windows 10, Mac OS và Linux.

Đây là bài rất quan trọng, là bước khởi đầu để chúng ta tiến hành lập trình Ruby và nâng cao hơn nửa là làm web với framework Ruby on Rails.

Cùng chuyên mục:

Block trong Ruby

Block trong Ruby

Block là một khối lệnh được đặt trong ...

Iterator trong Ruby

Iterator trong Ruby

Ở bài trước mình có nói với các bạn về việc sử dụng các vòng…

Vòng lặp trong Ruby: Vòng lặp for / while / until / loop

Vòng lặp trong Ruby: Vòng lặp for / while / until / loop

Khi học một ngôn ngữ lập trình thì không thể không tìm hiểu tới một…

Câu lệnh điều kiện trong Ruby

Câu lệnh điều kiện trong Ruby

Trong bài này chúng ta sẽ học các lệnh điều kiện trong Ruby, đây là…

Các toán tử trong Ruby

Các toán tử trong Ruby

Nói đến toán tử thì dù bạn học ngôn ngữ nào đi nữa thì việc…

Cách sử dụng Ranges trong Ruby

Cách sử dụng Ranges trong Ruby

Ví dụ bạn cần tạo ra một dãy từ 1 đến 100 thì có thể…

Cách sử dụng Array trong Ruby

Cách sử dụng Array trong Ruby

Đây cũng là một trong những kiểu dữ liệu phổ biến nhất, vì vậy bạn…

Kiểu dữ liệu Symbol trong Ruby

Kiểu dữ liệu Symbol trong Ruby

Symbol giống như một String thế nhưng Symbol là một chuỗi bất biến nghĩa là…

Kiểu dữ liệu Text trong Ruby (còn gọi là chuỗi / string)

Kiểu dữ liệu Text trong Ruby (còn gọi là chuỗi / string)

Kiểu dữ liệu Boolean trong Ruby: True, False và Nil

Kiểu dữ liệu Boolean trong Ruby: True, False và Nil

Boolean là kiểu dữ liệu rất quan trọng, nó được dùng rất nhiều trong những…

Kiểu dữ liệu Hashes trong Ruby: Hiểu từ đơn giản đến phức tạp

Kiểu dữ liệu Hashes trong Ruby: Hiểu từ đơn giản đến phức tạp

Nếu bạn đã từng làm việc với một vài ngôn ngữ khác trước khi mà…

Hiểu về Method Missing trong Ruby

Hiểu về Method Missing trong Ruby

Chắc hẳn với các lập trình viên chúng ta ai cũng có thể đôi lần…

Kiểu dữ liệu Number trong Ruby (Kiểu số Integer, Float, ...)

Kiểu dữ liệu Number trong Ruby (Kiểu số Integer, Float, ...)

Trước tiên, chúng ta cùng nhìn qua một bức ảnh tổng quát phân cấp các…

Ruby là gì? Ai đã sáng tạo ra ngôn ngữ viêm kim cương này?

Ruby là gì? Ai đã sáng tạo ra ngôn ngữ viêm kim cương này?

Từ những năm 2008, thời mà mình còn học đại học thì Ruby là ngôn…

Các loại biến và cách sử dụng Module trong Ruby

Các loại biến và cách sử dụng Module trong Ruby

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và ruby…

Cách tạo Method - Class và Object trong Ruby

Cách tạo Method - Class và Object trong Ruby

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hàm, gọi hàm. Cách…

Cú pháp trong Ruby - Chạy Hello World

Cú pháp trong Ruby - Chạy Hello World

Tổng quan về cú pháp trong ruby. Hướng dẫn tạo file và chạy hello world…

Top