HỌC GOLANG QUA VÍ DỤ
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Go example: Hello World

Chương trình đầu tiên của chúng ta là in ra một thông báo Hello World bằng ngôn ngữ Go.

Đây là mã nguồn đầy đủ.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Println("hello world")
}

Để chạy chương trình này bạn hãy đặt mã code vào file hello-world.go và sử dụng lệnh go run.

$ go run hello-world.go
hello world

Nếu bạn muốn build chương trình Golang thành một file binaries thì sử dụng lệnh go build.

$ go build hello-world.go
$ ls
hello-world    hello-world.go

Cuối cùng ta có thể chạy trực tiếp file mà không cần gõ lệnh go run.

$ ./hello-world
hello world

Bây giờ chúng ta đã biết cách chạy và xây dựng các chương trình Go cơ bản, hãy học thêm ngôn ngữ này bằng những ví dụ tiêp theo.

Cùng chuyên mục:

Go Example: Khai báo biến

Go Example: Khai báo biến

Go Example: In dữ liệu ra màn hình

Go Example: In dữ liệu ra màn hình

Top