PowerPoint 2016

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến PowerPoint 2016 nằm trong chuyên mục PowerPoint, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Cơ bản
Giới thiệu PowerPoint 2016
Làm việc với Slide
Cách tạo mới một slide trong PowerPoint 2016
Làm việc với Object
Nâng cao

Chủ đề PowerPoint