Home > Excel > Bài tập Excel > Bài tập tính trung bình cộng trong Excel có lời giải
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Bài tập tính trung bình cộng trong Excel có lời giải

Tổng hợp các bài tập về tính trung bình cộng trong Excel, đây là bài toán thường gặp khi lập trình công thức Excel.

Tuy nhiên không phải chỉ đơn thuần tính trung bình cộng, mà có một số trường hợp bạn phải kết hợp với nhiều function khác thì mới giải quyết được.

Vì vậy trong bài này mình sẽ tổng hợp tất cả những bài tập thường gặp trong thực tế nhất.

Danh sách bài tập
Tính trung bình cộng và bỏ qua ô bị lỗi bằng Excel

-------------------#####-------------------

Khóa học online Hot:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP