Home > Excel > Bài tập Excel > Bài tập hàm SUM trong Excel có lời giải
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Bài tập hàm SUM trong Excel có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp những bài tập thực hành với hàm SUM trong Excel, giúp các bạn sử dụng hàm SUM một cách thành thạo trong mọi trường hợp.

Hàm SUM có công dụng tính tổng của nhiều số lại với nhau. Tham số truyền vào nó là một mảng hoặc một dãy ô, được dùng rất nhiều trong những form dữ liệu tính toán về thuế, số lượng sản phẩm xuất nhập kho ...

Nếu sử dụng riêng hàm này thôi thì không khó, cái khó là bạn phải biết cách áp dụng nó để kết hợp vỡi những hàm khác để giải quyết bài toán.

Và tất cả những trường hợp đó sẽ được học qua những bài tập dưới đây.

Bài tập hàm SUM Excel
Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D
Tính tổng tiền theo màu của các sản phẩm (bài tập Excel)

-------------------#####-------------------

Khóa học online Hot:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP