Home > Excel > Bài tập Excel > Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D

Trong bài tập này mình sẽ làm một bài tập về cách tính tổng SUM trên 3 sheet Excel bằng cách sử dụng tham chiếu 3D. Qua bài này sẽ giúp bạn biết cách truy xuất dữ liệu từ các sheet khác.

tinh sum 3 cells JPG

Khi bạn muốn tính dữ liệu từ 3 sheet khác nhau thì có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bạn có 3 tab có chung cấu trúc form, từ vị trí cột cho đến vị trí dòng, thường dùng cho các bài toán thống kê theo tháng.

  • Ví dụ: Bạn có nhiều sheet và mỗi sheet là thống kê bảng lương của các nhân viên trong công ty.

Giả sử bạn muốn tính tổng lương của nhân viên Cường, ô lương nằm tại vị trí B2, các sheet lần lượt là Thang1, Thang2, Thang 3 thì công thức như sau:

=SUM('Thang1:Thang3'!B2)

Có nghĩa là tính tổng các ô B 2 nằm trong sheet từ Thang1 đến Thang3.

Công thức này có thể ghi lại là:

=SUM('Thang1'!B2, 'Thang2'!B2, 'Thang3'!B2)

Trường hợp 2: Mỗi sheet bạn sẽ lấy một ô có vị trí khác nhau.

Trường hợp này thì ta chỉ cần chị định tham chiếu 3D đến từng ô là được.

Ví dụ: Tính tổng các ô B1 nằm sheet 1, B2 nằm sheet 2 và B3 nằm sheet3

=SUM('sheet1'!B1, 'sheet2'!B2,'sheet3'!B3)

Trên là cách sử dụng hàm SUM tính tổng các ô trong nhiều trang tính khác nhau.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Bài tập hàm SUM Excel
Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D
Tính tổng tiền theo màu của các sản phẩm (bài tập Excel)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP