BÀI TẬP EXCEL
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D

Trong bài tập này mình sẽ làm một bài tập về cách tính tổng SUM trên 3 sheet Excel bằng cách sử dụng tham chiếu 3D. Qua bài này sẽ giúp bạn biết cách truy xuất dữ liệu từ các sheet khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

tinh sum 3 cells JPG

Khi bạn muốn tính dữ liệu từ 3 sheet khác nhau thì có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bạn có 3 tab có chung cấu trúc form, từ vị trí cột cho đến vị trí dòng, thường dùng cho các bài toán thống kê theo tháng.

  • Ví dụ: Bạn có nhiều sheet và mỗi sheet là thống kê bảng lương của các nhân viên trong công ty.

Giả sử bạn muốn tính tổng lương của nhân viên Cường, ô lương nằm tại vị trí B2, các sheet lần lượt là Thang1, Thang2, Thang 3 thì công thức như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

=SUM('Thang1:Thang3'!B2)

Có nghĩa là tính tổng các ô B 2 nằm trong sheet từ Thang1 đến Thang3.

Công thức này có thể ghi lại là:

=SUM('Thang1'!B2, 'Thang2'!B2, 'Thang3'!B2)

Trường hợp 2: Mỗi sheet bạn sẽ lấy một ô có vị trí khác nhau.

Trường hợp này thì ta chỉ cần chị định tham chiếu 3D đến từng ô là được.

Ví dụ: Tính tổng các ô B1 nằm sheet 1, B2 nằm sheet 2 và B3 nằm sheet3

=SUM('sheet1'!B1, 'sheet2'!B2,'sheet3'!B3)

Trên là cách sử dụng hàm SUM tính tổng các ô trong nhiều trang tính khác nhau.

Bài tập hàm SUM Excel

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top