Home > Excel > Bài tập Excel > Tính tổng tiền theo màu của các sản phẩm (bài tập Excel)

Tính tổng tiền theo màu của các sản phẩm (bài tập Excel)

Trong bài này chúng ta sẽ làm một ví dụ về tính tổng giá của các sản phẩm có màu gì đó. Với bài này thì ta sẽ sử dụng hàm SUMIF để tính tổng theo điều kiện color.

Cho bảng màu và giá tương ứng như sau:

sum by color JPG

Xác định thông tin:

 • Kết quả sẽ nằm ở bảng thứ 2, bảng này gồm 2 cột gồm:
  • Color: Màu cần tính
  • Total: Kết quả sau khi tính
 • Ta sẽ viết công thức tính cho ô đầu tiên là G5 trước, rồi kéo kết quả xuống các ô phía dưới.
 • Bảng thông tin có hai thông tin cần sử dụng tham chiếu tuyệt đối.
  • Color: Danh sách các màu
  • Amount: Giá bán tương ứng
  • => Bảng này cần tham chiếu tuyệt đối vì nó không thay đổi khi ta kéo công thức sang ô khác

Công thức cuối cùng sẽ là:

=SUMIF($B$4:$B$11,F5,$D$4:$D$11)

Trong đó F5 chính là ô màu cần tìm, khi ta kéo công thức xuống các ô phía dưới thì nó sẽ thành F6, F7, ...

Ví dụ: Viết lai công thức với màu xác định rõ là màu đỏ (red).

=SUMIF($B$4:$B$11,'red',$D$4:$D$11)

Bạn thấy đó, mình đã thay F5 thành 'red', tức là truyền trực tiếp giá trị cần tìm thay vì phải tham chiếu đến một ô khác.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Bài tập hàm SUM Excel
Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D
Tính tổng tiền theo màu của các sản phẩm (bài tập Excel)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP