JQUERY MOBILE CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 06: jQuery Mobile - Popup - Tooltip - Lightbox

Popup là một thành phần không thể thiếu trong các ứng dụng Mobile được, vì vậy jQuery Mobile cũng không quên xây dựng component này. Bạn có thể tạo nhiều loại Popup khác nhau như tooltip, image lightbox, ...

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo Popup

Để tạo một Popup thì bạn chỉ cần bổ sung một thuộc tính data-rel="popup" vào thẻ a của button, sau đó thuộc tính href trỏ đến ID của thẻ div chứa nội dung muốn show. Về phía thẻ div bạn phải khai báo thêm thuộc tính data-role="popup" để báo cho jQuery Mobile biết nó hiển thị ở dạng popup.

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="page">
  <div role="main" class="ui-content">
    <a href="#login-form" data-rel="popup">LOGIN</a>
    <div data-role="popup" id="login-form" class="ui-content">
      <form>
        <table>
          <tr>
            <td>Username</td>
            <td><input type="text" value=""/></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Password</td>
            <td><input type="password" value=""/></td>
          </tr>
          <tr>
            <td></td>
            <td><input type="button" value="Login"/></td>
          </tr>
        </table>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

Khi bạn click vào thẻ a LOGIN thì sẽ hiển thị một popup LOGIN.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Tạo Tooltip 

Tooltip cũng là một dạng Popup và nó thường dùng trong hiệu ứng Hover đoạn text, nhưng chúng ta đang làm việc trên thiết bị di động nên không có hiệu ứng Hover mà sẽ có hiệu ứng Click.

Popup thường sẽ có một dấu nhọn trỏ đến nơi ta click và để làm điều này thì ta bổ sung thuộc tính data-arrow="true" vào thẻ div bao quanh popup.

Giá trị của thuộc tính data-arrow có thể là:

 • true : hiển thị dấu nhọn ở bất kì vị trí nào cho tương thích Responsive.
 • false: không hiển thị dấu nhọn
 • l ohoặc t hoặc r hoặc b: xác định hiển thị left hoặc top hoặc right hoặc bottom.
 • "": khoảng trắng có tác dụng tương tự như false.

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="page">
  <div role="main" class="ui-content">
    <p>
      <a href="#popupInfo_true" data-rel="popup" data-transition="pop">TRUE</a> <br/>
      <a href="#popupInfo_false" data-rel="popup" data-transition="pop">FALSE</a> <br/>
      <a href="#popupInfo_l" data-rel="popup" data-transition="pop">L</a> <br/>
      <a href="#popupInfo_r" data-rel="popup" data-transition="pop">R</a> <br/>
      <a href="#popupInfo_b" data-rel="popup" data-transition="pop">B</a> <br/>
      <a href="#popupInfo_t" data-rel="popup" data-transition="pop">T</a>
    </p>
    <div data-role="popup" id="popupInfo_true" class="ui-content" data-arrow="true">
        <p>freetuts.net là một website học lập trình online miễn phí</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="popupInfo_false" class="ui-content" data-arrow="false">
        <p>freetuts.net là một website học lập trình online miễn phí</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="popupInfo_l" class="ui-content" data-arrow="l">
        <p>freetuts.net là một website học lập trình online miễn phí</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="popupInfo_r" class="ui-content" data-arrow="r">
        <p>freetuts.net là một website học lập trình online miễn phí</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="popupInfo_b" class="ui-content" data-arrow="b">
        <p>freetuts.net là một website học lập trình online miễn phí</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="popupInfo_t" class="ui-content" data-arrow="t">
        <p>freetuts.net là một website học lập trình online miễn phí</p>
    </div>
  </div>
</div>

3. Tắt Popup 

Theo mặc định khi bạn click bên ngoài hoặc nhấn ESC thì Popup sẽ tắt. Nhưng đôi khi bạn muốn tạo một button để khi người dùng click để tắt Popup. Cũng có trường hợp bạn muốn click bên ngoài Popup thì nó sẽ không tắt, tức là bắt buộc muốn tắt thì thông qua một button nào đó bên trong Popup.

Để tạo một button Close Popup thì bạn phải đặt button đó nằm bên trong thẻ div cha và đồng thời bổ sung thuộc tính data-rel="back".

Để xóa bỏ chức năng click bên ngoài Popup và nhấn ESC thì ta thêm thuộc tính data-dismissible="false" vào thẻ div cha.

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="page">
  <div role="main" class="ui-content">
    <a href="#leftButton" data-rel="popup" data-transition="fade">BUTTON NẰM BÊN TRÁI</a> <br/>
    <a href="#rightButton" data-rel="popup" data-transition="fade">BUTTON NẰM BÊN PHẢI</a> <br/>
    <a href="#dataDismissible" data-rel="popup" data-transition="fade">DATA DISMISSIBLE</a> 
    <div data-role="popup" id="leftButton">
      <a href="#" data-rel="back" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-a ui-icon-delete ui-btn-icon-notext ui-btn-left">Close</a>
      <p>Nhân ESC hoặc click button hoặc click bên ngoài sẽ tắt</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="rightButton">
      <a href="#" data-rel="back" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-a ui-icon-delete ui-btn-icon-notext ui-btn-right">Close</a>
      <p>Nhân ESC hoặc click button hoặc click bên ngoài sẽ tắt</p>
    </div>
    <div data-role="popup" id="dataDismissible" data-dismissible="false">
      <a href="#" data-rel="back" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-a ui-icon-delete ui-btn-icon-notext ui-btn-right">Close</a>
      <p>Bắt buộc click vào button mới tắt</p>
    </div>
  </div>
</div>

4. Tạo Photo lightbox 

Photo lightbox là hiệu ứng khi click chuột vào hình ảnh nó sẽ hiển thị một Popup và phóng to hình ra.

Để tạo một Photo lightbox thì bạn chỉ cần xây dựng nội dung của Popup là một tấm hình.

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="page">
  <div role="main" class="ui-content">
    <a href="#popupParis" data-rel="popup" data-transition="fade">
      <img src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2015/10/30/494/paris.jpg" style="width:30%" />
    </a>
    <div data-role="popup" id="popupParis">
      <a href="#" data-rel="back" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-a ui-icon-delete ui-btn-icon-notext ui-btn-right">Close</a>
      <img class="popphoto" src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2015/10/30/494/paris.jpg" style="max-height:512px;">
    </div>
  </div>
</div>

5. Dialog 

Mặc định Popup đã là một dạng dialog rồi nên ta chỉ cần bổ sung css cho giao diện, đồng thời thêm thuộc tính data-dismissible="false" cho thẻ div cha để đảm bảo người dùng luôn luôn click vào các button trong dialog.

Để Dialog luôn hiển thị giữa màn hình thì ta bổ sung thuộc tính data-position-to="window" cho button.

Để tạo hiệu ứng đẹp thì mình chọn data-transition="pop". Xem lại bài jQuery Mobile Transitions.

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="page">
  <div role="main" class="ui-content">
    <a href="#popupDialog" data-rel="popup" data-position-to="window" data-transition="pop" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-inline ui-icon-delete ui-btn-icon-left ui-btn-b">Delete page...</a>

    <div data-role="popup" id="popupDialog" data-dismissible="false" style="max-width:400px;">
      <div data-role="header" data-theme="a"><h1>Delete Page?</h1></div>
      <div role="main" class="ui-content">
        <h3 class="ui-title">Are you sure you want to delete this page?</h3>
        <p>This action cannot be undone.</p>
        <a href="#" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-inline ui-btn-b" data-rel="back">Cancel</a>
        <a href="#" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow ui-btn-inline ui-btn-b" data-rel="back" data-transition="flow">Delete</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

 

6. Lời kết

Còn khá nhiều ví dụ về Popup trong jQuery Mobile nhưng chung quy lại là ý tưởng nội dung của Popup, vì vậy mình sẽ ngưng bài viết này tại đây.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một các Position trong jQuery Mobile.

Cùng chuyên mục:

Bài 12: jQuery Mobile - Tables

Bài 12: jQuery Mobile - Tables

Đối với Table rất khó có thể xây dựng responsive bởi vì nó không hiển…

Bài 11: jQuery Mobile - Collapsibles

Bài 11: jQuery Mobile - Collapsibles

Collapsible là hiệu ứng khi bạn click vào dấu cộng thì nó sẽ mở rộng…

Bài 10: jQuery Mobile - Panel

Bài 10: jQuery Mobile - Panel

jQuery Mobile Panel là thành phần trượt ra từ bên phải hoặc bên trái khi…

Bài 09: jQuery Mobile - Navigation Bars

Bài 09: jQuery Mobile - Navigation Bars

Navigations Bar là phần nằm phía dưới header dùng để hiển thị các button kèm…

Bài 08: jQuery Mobile - Toolbar Header và Footer

Bài 08: jQuery Mobile - Toolbar Header và Footer

Toolbar là thanh công cụ hiển thị ở đầu trang (header) và cuối trang (footer).…

Bài 07: jQuery Mobile - Data Position To

Bài 07: jQuery Mobile - Data Position To

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thuộc tính data-position-to trong jQuery Mobile, đây…

Bài 05: jQuery Mobile - Icons

Bài 05: jQuery Mobile - Icons

jQuery Mobile hỗ trợ một nhóm các icon sử dụng cho buttons, collapsibles, listview buttons…

Bài 04: jQuery Mobile - Buttons

Bài 04: jQuery Mobile - Buttons

jQuery Mobile hỗ trợ một số style button căn bản để tạo giao diện website,…

Bài 03: jQuery Mobile - Transitions

Bài 03: jQuery Mobile - Transitions

jQuery Mobile Framework cho phép bạn chuyển trang với nhiều hiệu ứng khác nhau dựa…

Bài 02: jQuery Mobile - Tìm hiểu Page

Bài 02: jQuery Mobile - Tìm hiểu Page

Page là một thành phần chính dùng để gom nhóm các nội dung liên quan…

Bài 01: jQuery Mobile là gì?

Bài 01: jQuery Mobile là gì?

jQuery Mobile là một Framework được phát triển tương tự như thư viện jQuery nhưng…

Top