Một số lệnh thường dùng trên VPS Linux

Trải qua 4 bài rồi nhưng chúng ta vẫn đang ở ngoài rìa của mục tiêu, vì vậy còn rất nhiều thứ cần phải học nhé các bạn. 

Ở bài trước mình đã giới thiệu sơ lược về cấu trúc folder rồi, vậy thì bài này mình sẽ tìm hiểu các lệnh command line thường dùng trong VPS, đây là bài tổng hợp các lệnh nên bạn có thể lưu lại để sau này tham khảo.

1. Danh sách các lệnh thường dùng trên VPS

Sau đây là danh sách các lệnh, mình sẽ giới thiệu và giải thích ý nghĩa, còn thực hành thì bạn tự làm sau khi kết thúc bài này nhé.

Lệnh Ý nghĩa
adduser Thêm một người dùng vào VPS
apt-get Cài đặt hoặc gỡ một phần mềm ra khỏi VPS, ngoài ra nâng cấp phần mềm cũng sử dụng lệnh này
cat Hiển thị và kết hợp các file
cd Di chuyển qua lại các folder
cd .. Di chuyển trở lại một cấp thư mục, hoặc bạn muốn trở lại nhiều thư mục thì dùng cú pháp ../../
cd / Di chuyển về thư mục gốc của VPS
chmod Thay đổi quyền sử dụng 
chown Thay đổi người sở hữu cho file hoặc folder
cp Copy
logout Đăng xuất ra khỏi VPS
ls Hiển thị danh sách các file và thư mục nằm trong thư mục hiện tại, thêm tiền tố -l để xem thông tin chi tiết từng file, thêm tiền tố -a để hiển thị cả file ẩn.
mkdir Lệnh tạo thư mục mới
mv Di chuyển và đổi tên file hoặc thư mục
nano Mở editor đơn giản
passwd Thay đổi mật khẩu cho user hiện tại
pwd Hiển thị sơ đồ thư mục đang làm việc, hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại
rm Xóa một file hoặc folder
rmdir Xóa một directory
service Khởi động, ngừng các dịch vụ đang sử dụng trên VPS
sudo Gọi các lệnh đặc quyền của user root, nó được đặt trước lệnh
touch Tạo mới một file
usermob Sửa đổi nhóm mà người dùng đang thuộc vế (thay đổi nhóm)
visudo Sửa một file

Trên là danh sách các thư mục thường dùng trên VPS Linux, các lệnh này rất căn bản và được sử dụng thường xuyên. Có một lưu ý là các lệnh luôn ở chữ in thường nhé.

2. Thực hành một vài lệnh

Bây giờ mình sẽ tập một vài lệnh nhé.

đang cập nhật ...

 

 

 

 

 

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net