Bài 4: Load Model Trong Codeigniter

Trong bài này tôi se hướng dẫn các bạn tạo mới một model trong codeigniter, nội dung bao gồm:

 • Cấu hình database
 • Tạo mới một model trong codeigniter
 • Load model trong controller

1. Cấu Hình Database

Trong Codeigniter để kết nối với Database chúng ta phải cấu hình thông tin cho đúng. Bạn ở file application/config/database.php sau đó kéo xuống bên dưới chỉnh lại một số thông tin sau:

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'Tên Đăng Nhập Database'; // Chỉnh ở đây
$db['default']['password'] = 'Mật Khẩu Đăng Nhập'; // Chỉnh ở đây
$db['default']['database'] = 'Tên Database'; // Chỉnh ở đây
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';
$db['default']['dbtextareafix'] = '';
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db_debug'] = TRUE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = '';
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_textarea'] = '';
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;
Sau khi chỉnh xong bạn lưu lại và vào một Controller nào đó chạy lệnh này: $this->load->database();  Nếu không bị lỗi thì bạn config dababase đúng, còn không thì bạn kiểm tra lại thông tin nhé.

2. Tạo Mới Một Model Trong Codeigniter

Tất cả các file model đều nằm trong thư mục application/models nên bạn vào đó tạo một file news_model.php có nội dung như sau:

class News_model extends CI_Model
{
  public function getList()
  {
    // Code
  }
}
Trong đó News_model là tên model của bạn, nó phải giống với tên file news_model.php và ký tự đầu tiên phải ghi hoa. Mọi model đều phải kế thừa lớp CI_Model  thì mới hoạt động được. Vậy là bạn đã tạo xong model news_model rồi đó.

3. Load Model Trong Controller

Để load model trong controller ta dùng cú pháp: $this->load->model(‘ten_model’), và để gọi các hàm trong model ta dùng cú pháp: $this->ten_model->ham().

Ví dụ: Bạn tạo một mới Controller tên là News.php với nội dung như sau:

class News extends CI_Controller
{
  function news_list()
  {
    // Load model
    $this->load->model('news_model');
 
    // Gọi function trong model
    $news_list = $this->news_model->getList();
  }
}
Nếu bạn muốn load model và đặt cho nó một cái tên khác thì ta dùng cú pháp: $this->load->model(‘ten_model’,'ten_khac’); và để gọi các hàm trong model ta dùng cú pháp: $this->ten_khac->ham().

Ví dụ:
class News extends CI_Controller
{
  function news_list()
  {
    // Load model
    $this->load->model('news_model', 'm_news');
 
    // Gọi function trong model
    $news_list = $this->m_news->getList();
  }
}
Trong ứng dụng nếu một model nào đó luôn luôn sử dụng thì bạn có thể dùng chức năng Autoload của Codeigniter, bạn mở file application/config/autoload.php và tìm đến dòng (hình như dòng cuối cùng) $autoload['model'] = array(), sau đó bạn thêm model bạn cần load vào, ví dụ tôi thêm model news_model: $autoload['model'] = array(‘news_model’).

Sau khi thêm model vào autoload thì ở controller bạn chỉ cần sử dụng nó mà không cần phải load model đó ra
class News extends CI_Controller
{
  function news_list()
  {
    // Gọi function trong model
    $news_list = $this->news_model->getList();
  }
}
Nếu model của bạn nằm trong một folder. Ví dụ model của bạn nằm trong folder application/models/news/news_model.php thì bạn dùng cú pháp sau: $this->load->model(‘news/news_model’) và vẫn dùng cú pháp cũ để gọi hàm trong model: $this->news_model->getList();

Ví dụ: file model nằm trong thư mục: application/models/news/news_model.php
class News extends CI_Controller
{
  function news_list()
  {
    // Load model
    $this->load->model('news/news_model');
 
    // Gọi function trong model
    $news_list = $this->news_model->getList();
  }
}

Lời Kết

Trong bài này chúng ta biết được cách tạo mới một model trong codeigniter, cách gọi model trong controller và cấu hình database trong codeigniter. Bài này vẫn chưa đi sâu vào cách xử lý dữ liệu nhưng bạn đừng chủ quan vì những bài sau tôi sẽ không nhắc đến nó nữa. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện Session trong codeigniter.

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, mình không cam kết các nội dung trên website, vì vậy không được sử dụng để in ấn hay kinh doanh.
Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website vi phạm nội dung bản quyền mà mình đã đưa ra.

Nguồn: freetuts.net

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net. Sinh năm 90 và có 1 vợ 2 con, thích ca hát và lập trình.

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.