CODEIGNITER 3X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 3: Load View Trong Codeigniter

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách load view trong codeigniter, nội dung bao gồm:
 • Tạo Mới Một View Trong Codeigniter
 • Load View Trong Controller

1. Tạo Mới Một View Trong Codeigniter

Trong Codeigniter tất cả các Views đều được đặt trong thư mục application/views. Các bạn vào folder đó tạo một file tên là login_view.php, trong view các bạn tạo một form login như sau:

File application/views/login_view.php:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <form method="POST" action="">
      Username : <input type="text" name="username" value=""/> <br/>
      Password : <input type="password" name="password" value=""/> <br/>
      <input type="submit" name="submit_login" value="Login"/>
    </form>
  </body>
</html>

Vậy là bạn đã tạo được một view trong codeigniter rồi đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

2. Load View Trong Controller

Có rất nhiều cách load view trong codeigniter, dưới đây là những cách load thông dụng

Load View:

Sau khi có view login_view.php ở trên, bạn vào tạo một controller mới với tên là Login có nội dung như sau:

File application/controllers/Login.php:

class Login extends CI_Controller
{
  // Hàm load form login
  public function load_form()
  {
    // Load view
    $this->load->view('login_view');
  }
}
Controller Login dùng để xử lý login, hàm (action) load_form dùng để load form login cho người dùng nhập dữ liệu và các controller bạn đặt tên nên có động từ ở đầu thì sẽ hay hơn.

Cú pháp để load view là : $this->load->view(‘tên view’);

Bạn ra trình duyệt gõ URL “localhost/codeigniter/login/form_login” nếu xuất hiện một form login thì bạn đã load view trong controller thành công rồi đấy.

Load Nhiều View

Để load nhiều view bạn chỉ cần dùng cú pháp load view nhiều lần, ví dụ:

$this->load->view('view1');
$this->load->view('view2');
$this->load->view('view3');
$this->load->view('view4');
$this->load->view('view5');

Load View Ở Sub Folder

Thông thường ta sẽ lưu các view liên quan với nhau trong một folder riêng, ví dụ:
- application/views/product/lists.php
- application/views/product/add_form.php
- application/views/product/add_edit.php
Vậy để load view nằm ở sub folder dạng này ta dùng cú pháp sau:

$this->load->view('subfolder/view1');

Load View Ở Dạng Biến

Nếu bạn muốn load một view ở dạng biến thì bạn dùng cú pháp sau: $var = $this->load->view(‘view_name’, ”, true);

Ví dụ:

class Login extends CI_Controller
{
  // Hàm load form login
  public function form()
  {
    // Load view lưu vào một biến
    $login_form = $this->load->view('login_view', '', true);
 
    // Xuất view ra màn hình
    echo $login_form;
  }
}

Truyền Dữ Liệu Qua View

Để truyền dữ liệu qua view thì tất cả dữ liệu bạn phải đưa vào một mảng kết hợp $data, Controller sẽ tự động tạo các biến bên view tương ứng với các key và các value trong mảng $data đó. Mỗi dữ liệu có thể ở các kiểu như: float, double, int, string, object, array.

Ví dụ:

Trong controller Login: (File application/controllers/Login.php)

class Login extends CI_Controller
{
  // Hàm load form login
  public function form()
  {
    // Data cần truyền qua view
    $data = array(
      'title' => 'Đây là trang login',
      'message' => 'Nhập Thông Tin Đăng Nhập'
    );
 
    // Load view và truyền data qua view
    $this->load->view('login_form', $data);
  }
}
Trong View Login_form (File application/views/login_view.php):

Bạn xóa hết nội dung cũ và gõ vào đoạn code PHP sau:
// Tương ứng với $data['title'] bên controller
echo $title;
 
echo '
';
 
// Tương ứng với $data['message'] bên controller
echo $message;

Lời Kết

Trong bài này chúng ta chỉ tìm hiểu một vài cú pháp xử lý view chứ chưa gọi là cao siêu gì, nhưng đó là nền tảng đấy nhé các bạn. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách load model trong codeigniter.

Cùng chuyên mục:

Chia sẻ theme web blog mobile đơn giản (Theme FMB1)

Chia sẻ theme web blog mobile đơn giản (Theme FMB1)

Freetuts Mobile Blog được code trên nền tảng PHP và MySQL, sử dụng Codeigniter Framework.

Bài 19: Rewrite URL trong Codeigniter

Bài 19: Rewrite URL trong Codeigniter

Sau một khoảng thời gian không đụng tới Codeigniter thì hôm nay lại có dịp…

Tìm hiểu quy trình load model trong codeigniter

Tìm hiểu quy trình load model trong codeigniter

Việc load model rất quen thuộc với những bạn sử dụng framwork codeigniter nhưng đôi…

Tự tạo thư viện load widget trong codeigniter

Tự tạo thư viện load widget trong codeigniter

Như các bạn biết mặc định hệ thống của Codeigniter hoạt động theo mô hình…

Hướng dẫn custom bộ core codeigniter

Hướng dẫn custom bộ core codeigniter

Có khi nào bạn đặt câu hỏi có nên sửa các file nằm trong bộ…

Bài 18: Tìm Hiểu Library Shopping Cart trong Codeigniter

Bài 18: Tìm Hiểu Library Shopping Cart trong Codeigniter

Chào mừng các bạn đã quay trở lại freetuts.net. Như vậy ở bài trước chúng…

Bài 17: Xây dựng crud add - update - edit user

Bài 17: Xây dựng crud add - update - edit user

Crud là một thuật ngữ không hề xa lạ với dân lập trình, nó là…

Bài 16: Kỹ thuật master layout trong codeigniter

Bài 16: Kỹ thuật master layout trong codeigniter

Đây là một vấn đề mở rộng mà CI không đề cập trong user guide,…

Bài 15: Tìm Hiểu Helper Language Trong Codeigniter

Bài 15: Tìm Hiểu Helper Language Trong Codeigniter

Trong bài viết này , chúng ta chỉ tìm hiểu ở khái niệm cơ bản…

Bài 14: Tìm Hiểu Helper Text Trong Codeigniter

Bài 14: Tìm Hiểu Helper Text Trong Codeigniter

Nhìn tiêu đề, hẳn các bạn đã đoán ra hôm nay chúng ta sẽ tìm…

Bài 13: Tìm Hiểu Helper Date Trong Codeigniter

Bài 13: Tìm Hiểu Helper Date Trong Codeigniter

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các helper mà…

Bài 12: Đóng dấu watermark image trong codeigniter

Bài 12: Đóng dấu watermark image trong codeigniter

Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi…

Bài 11: Tìm Hiểu Library Image Trong Codeigniter

Bài 11: Tìm Hiểu Library Image Trong Codeigniter

Kết thúc bài trước, chúng ta đã hoàn thành khá xuất sắc phần upload hình…

Bài 10: Tìm hiểu library upload trong codeigniter

Bài 10: Tìm hiểu library upload trong codeigniter

Chào mừng các bạn đã quay trở lại freetuts.net, đã lâu rồi tôi không viết…

Bài 9: Tìm Hiểu Library Form Validation

Bài 9: Tìm Hiểu Library Form Validation

Cho tới bài viết này, chắc hẵn các bạn đều đã biết rõ cách load…

Bài 8: Tìm hiểu Helper Url Và Form Trong Codeigniter

Bài 8: Tìm hiểu Helper Url Và Form Trong Codeigniter

Trong Codeigniter Framework nó chia ra 2 khái niệm đó là helper & library, vậy…

Bài 7: Load Library Pagination Trong Codeigniter

Bài 7: Load Library Pagination Trong Codeigniter

Đây là một library cũng khá là phổ biến, hay được sử dụng trong quá…

Bài 6: Load Library Database Trong Codeigniter

Bài 6: Load Library Database Trong Codeigniter

Tôi sẽ không giới thiệu về library này mà sẽ xoáy sâu vào các thao…

Bài 5: Load Library Session Trong Codeigniter

Bài 5: Load Library Session Trong Codeigniter

Đây là một thư viện khá là quan trọng , trong framework CI (Codeigniter) .…

Bài 4: Load Model Trong Codeigniter

Bài 4: Load Model Trong Codeigniter

Trong Codeigniter để kết nối với Database chúng ta phải cấu hình thông tin cho…

Top